Traducció de "projecte va ser abandonat" a l'idioma holandès:


  Diccionari Català-Holandès

Abandonat - traducció : Abandonat - traducció : Abandonat - traducció : Projecte - traducció : Abandonat - traducció : Abandonat - traducció : Projecte va ser abandonat - traducció : Abandonat - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Per tant, va ser un gran projecte.
Dit was een geweldig project.
Abandonat
Verlaten
No hi ha identitat, res, fins que va tenir 6 anys. va ser abandonat?
ls hij door z'n ouders afgestaan?
Ha abandonat.
Hij heeft het opgegeven.
Pot ser el nostre projecte.
Het kan ons project worden.
Ens han abandonat.
We zijn in de steek gelaten.
Mai l'he abandonat.
Ik liet haar nooit in de steek.
Projecte Projecte nou...
Project Nieuw project...
Projecte Obre projecte...
Project Project openen...
Projecte Tanca projecte
Project Project sluiten
Les negres han abandonat
Zwart heeft opgegeven
Les blanques han abandonat
Wit heeft opgegeven
S'ha abandonat la partida
Het spel is achtergelaten
La fe m'ha abandonat.
Mijn geloof is verdwenen. In antwoord op je vraag
Abandonat per te mare...
Overleden moeder...
Sí, sembleu pràcticament abandonat.
Ja, je ziet er eenzaam uit.
Aquest lloc està abandonat.
Deze plek is toch verlaten.
Déu meu! M'han abandonat.
Ik ben in de steek gelaten.
Ara es troba abandonat.
Verlaten nu.
Déu ens ha abandonat.
God heeft ons verlaten.
Per què m'has abandonat?
Waarom heb je me verlaten?
Ningú ha estat abandonat.
Niemand werd verlaten.
Va ser... sempre va ser
Het was altijd weer
Sembla que mon pare estava buscant informació sobre un projecte del govern abandonat en els 60.
Het lijkt erop, dat mijn vader info zocht over 'n opgeheven project uit de jaren 60.
Tothom allà va entendre el projecte.
Iedereen daar begreep het project.
Projecte Obre projecte recent
Project Recent geopend project
F8 Projecte Publica projecte...
F8 Project Project op server plaatsen...
El cotxer m'ha abandonat aquí.
Vraag uw baas om een paard.
El teu president t'ha abandonat.
Jouw President heeft jou in de steek gelaten.
Has abandonat el somni, Bret.
Je geeft je dromen op, Bret.
Són en un edifici abandonat.
Ze zitten in een leegstaand gebouw.
Els teus germans t'han abandonat?
Hebben je broeders je verlaten?
Els teus germans t'han abandonat?
Hebben jouw broeders je verlaten?
No he abandonat la Lizzie.
Ik heb Lizzie niet verlaten.
Li sembla que l'he abandonat.
Ja, ze denkt dat ik haar verraden heb.
Els teus déus t'han abandonat.
Jouw goden hebben je in de steek gelaten.
Projecte
Project
Projecte
Projecten
Projecte
Project
Projecte
Project
La gent va dir que m'havia abandonat, però jo el coneixia.
Mensen zeiden dat hij me verliet, maar ik wist beter.
Va ser .
Het was.
Va ser...
Het was...
Va ser...
De dag...
Va ser...
Ik dacht