Traducció de "registre clínic" a l'idioma holandès:


  Diccionari Català-Holandès

Clínic - traducció : Registre - traducció : Registre - traducció : Registre - traducció : Registre - traducció : Registre - traducció : Registre - traducció : Clínic - traducció : Registre clínic - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Era un cas clínic, Henry.
Ze had buien. Ze was ziek.
Registre
Loginstellingen
Registre
Log
Registre
Loggen
Registre
Log
M'agradaria explicar vos un parell d'històries curtes en relació a l'ús que li estem donant tant en l'ámbit clínic com pre clínic.
Ik ga jullie een paar voorbeelden geven over hoe we dit toepassen zowel op de wetenschappelijke, klinische als preklinische niveaus.
Registre enrere
Oud onderhoud
Registre inicial
Beginrecord
Registre final
Eindrecord
Registre buit
Leeg log
Sense registre
Geen log
Afegeix registre
Record toevoegen
Elimina registre
Record verwijderen
Registre QIF
QIF Record
Registre nou
Nieuw records
Registre de l'aplicació
Toepassing logboek
informe del registre
logboek rapport
Desa un registre
Slaat een logbestand op
Registre del filtre
Filterlog
Visor del registre
Logweergave
Veure el registre
De log bekijken
Habilita el registre
Geschiedenis bewaren
Fitxer de registre
Logbestand
Registre de missatges
Berichtenlog
Habilita el registre
Loggen inschakelen
Visor de registre
Logweergave
Visor de registre
Loglevel
Registre i missatges
Log en berichten
Anàlisi de registre
Ontleding van loggegevens
Registre del subversion
Subversion log
Registre de sortida
Log uitvoer
Restaura el registre
Loggegevens terugzetten
Verifica el registre
Loggegevens verifiëren
Registre del cron
Cron log
Registre del CUPS
Cups log
Registre del Samba
Sambalog
Registre del Netbios
Netbios log
Registre del nucli
Kernel log
Registre d' autenticació
Authenticatielog
Registre del sistema
Systeemlog
Registre del Postfix
Postfix log
Impressió de registre
Log afdrukken
Fitxers de registre
Logbestanden
Registre en curs...
Bezig met registratie...
Atura el registre
Stoppen met loggen