Traducció de "es tracta d'" de llengua italiana:


Volies dir : es tracta D'a ?

  Diccionari Català-Italià

Es tracta d' - traducció : Es tracta d' - traducció : Es tracta d' - traducció : Es tracta d' - traducció : Es tracta d' - traducció : Es tracta d' - traducció : Es tracta d' - traducció : Es tracta d' - traducció : Es tracta d' - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

D'això es tracta.
E questo è tutto.
Es tracta d'Iván.
Si tratta di Ivan.
Es tracta d'Iván.
Questo è Ivan.
D'això es tracta.
Il punto e' quello.
D'això es tracta.
Ma deve essere fedele ai suoi principi.
D'això es tracta.
È questo lo scopo.
Es tracta d'ella.
E' lei.
D'això es tracta.
Allora si tratta di questo.
Es tracta d'ella.
Si tratta di lei.
De què es tracta?
Di cosa si tratta?
Què judici es tracta?
'Ciò che prova è?'
Es tracta del potencial.
E' una discussione sul potenziale.
Es tracta d'obrir se.
Parliamo di apertura. E questo vale nel regno animale.
De què es tracta?
Di che si tratta?
Es tracta d'escarrassar se
E' solo duro lavoro.
De què es tracta?
Riguardo a cosa?
De què es tracta?
Che c'è?
No es tracta d'això.
Non è questo il punto.
De que es tracta?
Di che si tratta?
Es tracta de l'aspecte.
Si tratta dell'aspetto.
D'això es tracta, Sorowitsch.
È questo che conta, Sorowitsch.
Es tracta de tots.
Riguarda tutti noi. dr. Cullen
que es tracta de...
Walter, vuoi dire che...
Ja es tracta d'això.
E' questo il punto.
Es tracta exactament d'això.
E' proprio questo il punto.
De què es tracta?
Quale sarebbe?
Es tracta d'estar alerta.
Il segreto è essere vigili.
Es tracta de percepció.
Si tratta di percezione...
Es tracta de tu.
E' di te che si tratta.
No es tracta d'accedirhi.
Il problema non e' adescarle.
No, d'això es tracta.
No, e' proprio questo il bello.
De què es tracta?
Cosa succede?
De què es tracta?
Che succede?
Es tracta d'un assassinat?
Un omicidio?
Es tracta de contactes.
I contatti sono quelli.
Es tracta de tu.
Riguarda solo te... riguarda te...
De què es tracta?
Cosa?
No es tracta d'això.
Non si tratta di questo.
Es tracta de l'art.
Si tratta di arte.
Ara es tracta d'això.
Ora si tratta di questo.
Amb això es quedava... es tracta de tenir visió es tracta del llarg viatge.
Questo è ciò che l'ha tenuto questo ha a che fare con un sogno con la lunga linea.
Es tracta de tu gràcies
Si tratta di grazie
No es tracta d'una coincidència.
Questa non è una coincidenza.
Quan es tracta d'ossos és...
Frantumare le ossa è diverso...
Aixó es, del qu'es tracta.
Ecco, si muovono.