Traducció de "la gestió interna de el client" de llengua italiana:


  Diccionari Català-Italià

Client - traducció : Client - traducció : Client - traducció : Interna - traducció : Client - traducció : La gestió interna de el client - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Interna de la impressora
Stampante interna
Mostra la informació interna de processament
Mostra informazioni di elaborazione interne
Elimina la vora interna
Rimuovi bordo interno
Elimina la vora interna
Rimuovi bordo interno
gestió de la cinta
gestione dei nastri
Gestió de la sessió
Gestione della sessione
Gestió de la contrasenya
Gestione password
Gestió de la sortida
Gestione output
El client... el client és aquí?
Chi, che cosa? Il cliente e' qui?
Base de dades interna
Database interno
Targeta de so interna
Scheda sonora interna
Client de la MySQL
Client MySQL
Validació interna
Convalida interna
part interna
parte interna
La pestanya Gestió de la contrasenya
La scheda Gestione password
Auxiliar de gestió de la MySQL
Assistente di gestione MySQL
Gestió de la caixa de claus
Gestione della cassetta delle chiavi
Coeficient de grasa interna de 2,37
Sta scherzando?
El teu client.
Per il tuo cliente.
Són el client.
Hanno ordinato il velivolo.
El nou client.
Un nuovo cliente.
El Client Fantasma...
Il Cliente Vuoto.
Greu hemorràgia interna.
Massiccia emorragia interna.
Gestió de disposicions
Manager di backup
Gestió de projectes
Gestione progetti
Gestió de discs
Gestione del disco
Gestió de fitxers
Gestione file
Gestió de claus
Gestione delle Chiavi
Gestió de claus
Gestore delle chiavi
Gestió de recursos,
Gestione delle risorse,
Gestió de suports
Gestione dei supporti
Gestió de drets
Gestione dei diritti
Gestió de filtres
Gestione filtri
Gestió de fitxersName
Gestione dei fileName
Targeta de gestió
Scheda di gestione
Gestió de fitxers
Gestione dei file
Gestió de perfils
Gestione dei profili
Gestió de perfils...
Gestisci profili...
Gestió de perfils
Gestisci profili
Gestió de perfils
Gestione energetica
Gestió de plantilles
Gestione modello
Gestió de sessions
Gestione della sessione
Gestió de claus
Gestione chiavi
Gestió de projectesName
Gestione dei progettiName
Gestió de paquetsComment
GenericName Gestisce i pacchetti