Traducció de "sistema d'arxius muntat" de llengua italiana:


  Diccionari Català-Italià

Muntat - traducció : Sistema - traducció : Muntat - traducció : Sistema d'arxius muntat - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Gestor d'arxius
Gestore di archivi
Sales d'arxius?
Stanze dell'archivio...
La sala d'arxius.
La stanza dei fascicoli.
Muntat automàtic
Automount
Muntat sota
Montata su
Muntat a
Punto di montaggio
No està muntat.
Non montato.
Sala d'arxius. Passant el menjador.
Nella stanza degli archivi in fondo al corridoio.
Que has muntat què?
Assemblato il cosa?
Això encara és la sala d'arxius?
Sarebbe ancora la stanza dei fascicoli?
Com tens un número negatiu d'arxius?
E sarebbe ancora...
Un gestor d'arxius lleuger per a l'XWindow
Gestore di file leggero per X Window
Hi ha al voltant d'una dotzena d'arxius
Ci sono circa una dozzina di files
Estava en una de les sales d'arxius.
Era in una delle stanze dell'archivio.
Han muntat una festa collonuda. Esclar.
Gran bel party avete fatto, signor greenleaf.
T'ho has muntat molt bé, aquí.
Hai messo su un bel posticino.
T'has muntat un bon amagatall, aquí.
Ti sei sistemato bene qui.
Com collons ho has muntat això?
Che cazzo hai combinato?
No, dic que tu i jo estem d'acord que la sala d'arxius menys un arxiu encara és la sala d'arxius.
No, perché alla fine se ci pensi bene la stanza dei fascicoli... con un fascicolo in meno... sarebbe ancora la stanza dei fascicoli.
Escolta. Ho tens molt ben muntat, aquí.
Senti, tu qui ti sei piazzato bene.
Has muntat tot això perquè no em quedés?
Questa messinscena perpaura che restassi.
Per lògica... o fins i tot un número negatiu d'arxius,
E se seguiamo la logica...
sistema
sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
He muntat a cavall durant els últims nou anys.
Ho praticamente vissuto a cavallo negli ultimi nove anni.
Com collons has muntat aquest carai de miracle aquí?
Da quale stracazzo di cilindro l'hai tirato fuori questo piccolo miracolo?
Han muntat un altre punt de control més avall.
Hanno messo su un altro blocco, più giù.
Si la sala d'arxius menys un arxiu encara és la sala d'arxius, i tu en continues traient un cada vegada, podries acabar amb zero arxius...
Se la stanza dei fascicoli con un fascicolo in meno è ancora la stanza dei fascicoli e man mano li portiamo via tutti quanti, uno alla volta... alla fine di fascicoli qui ne avremo zero.
El disquet està muntat. Cal desmuntar abans el disquet. BSD
Il dischetto è montato. Devi prima smontare il dischetto. BSD
D'acord, escolta'm, James, el meu cosí Vince és un Muntat.
Ok, ascolta, James... mio cugino Vince fa il poliziotto a cavallo.
ID sistema
SystemID
Sistema operatiu
Sistema operativo
Sistema modernName
Sistema modernoName
Sistema perifèric
Periferica di sistema
Sistema modern
Sistema moderno
Sistema solar
Sistema Solare
Sistema solar...
Sistema Solare...
Sistema solar
Sistema solare
Sistema gràfic
Sistema grafico
Sistema remot
Sistema remoto
Sistema GnuPGComment
Sistema GnuPGComment
Sistema local
Sistema locale
Quin sistema?
Quale sistema?
L' ús del blocat FCNTL pot causar blocades del sistema quan el fitxer spool del correu està muntat a sobre d' un dispositiu NFS.
L' uso di lock FCNTL potrebbe portare al blocco del sistema se il file di spool della posta è su un dispositivo NFS.