Traducció de "consciència de seguretat de la informació" a l'idioma japonès:


  Diccionari Català-Japonès

Consciència - traducció : Consciència - traducció : Informació - traducció : Seguretat - traducció : Seguretat - traducció : Informació - traducció : Consciència - traducció : Informació - traducció : Seguretat - traducció : Informació - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Informació de seguretat
セキュリティ情報
Bitàcola de la còpia de seguretat
バックアップログ
Fitxers de la còpia de seguretat
バックアップするファイル
Error de la còpia de seguretat
バックアップエラー
Freqüència de la còpia de seguretat
バックアップの頻度
De tota manera, què és la consciència?
意識ある心とは何でしょう
la consciència de l'hemisferi dret, on som.
そこでは 私は宇宙の生命力です
Informació de la imatge
画像の情報
Informació de la fotografia
写真の情報
Informació de la càmera
カメラの情報
Informació de la peça
トラック情報
Informació de la versió
リリース情報
Informació de la DMAName
DMA の情報Name
Informació de la memòriaName
メモリの情報Name
Informació de la taula
周期表の情報
Informació de la Viquipèdia
Wikipedia の情報
Informació de la impressió
印刷情報
Informació de la imatge
画像情報
Informació de la memòria
メモリ情報
Informació de la sincronització
同期情報
Hem de fer un canvi de consciència.
それは責任感における変化です 新たな緊迫感です
Còpia de seguretat...
バックアップ...
Alerta de seguretat
セキュリティの警告
Alerta de seguretat
セキュリティの注意
Màscara de seguretat
Security mask
Avís de seguretat
セキュリティ警告
Exclusions de seguretat
セキュリティのために除外するイベント
Classe de seguretat
セキュリティクラス
còpia de seguretat
バックアップコピー
Opcions de seguretat
セキュリティ設定
Còpia de seguretat
バックアップ
Seguretat de l'empresa.
会社のセキュリティ
Seguretat de l'empresa?
セキュリティ そうです
Informació de la targeta de so
サウンドカード情報
Informació de la llista de reproduccióName
プレイリスト情報Name
Informació de la interfície de xarxaName
ネットワークインターフェースの情報Name
Informació de la base de dades
データベース情報
La còpia de seguretat ha fallat
バックアップ失敗
Desa la còpia de seguretat en
バックアップの保存先
la copia de seguretat ha fallat.
バックアップに失敗しました
La còpia de seguretat ha fallat.
バックアップに失敗しました
És per la seguretat de tots.
市民の安全のためだ
Ha perdut la consciència?
意識を失っていたの
Nom del perfil de la còpia de seguretat
バックアッププロファイル名
Crea un perfil de la còpia de seguretat
バックアッププロファイルを作成