Traducció de "dibuix de fons" a l'idioma japonès:


  Diccionari Català-Japonès

Fons - traducció : Fons - traducció : Fons - traducció :

Dibuix - traducció : Fons - traducció : Fons - traducció : Fons - traducció : Fons - traducció : Fons - traducció : Dibuix de fons - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Matriu de dibuix
枠も描く
Angle de dibuix
描画角度
un dibuix
ドローイング
Programa de dibuix per KDE
KDE のペイントプログラム
Commuta el mode de dibuix
描画モードの切り替え
Dibuix al carbonet...
木炭画...
Zoom al dibuix
描画に合わせる
Barra d' eines de dibuix de KImageMapEditor
KImageMapEditor ドローツールバー
Una aplicació de dibuix de vectors gràfics.
ベクターグラフィック描画アプリケーション
Mostra el dibuix BCWS
BCWS プロットを表示する
Mostra el dibuix BCWP
BCWP プロットを表示する
Mostra el dibuix ACWP
ACWP プロットを表示する
Eina de dibuix de camins a mà alçada
フリーハンド描画ツール
Programa de dibuix basat en els vectorsName
ベクトルドローイングプログラムName
Comprova la velocitat de dibuix del gps
GPS 描画の速度をチェック
Programa de fons
背景プログラム
Fons de miniaturesName
横一列あたりのサムネイル数Name
Fons de llum
光源
Color de fons
背景
Color de fons
削除 背景
Fons de vista
ビューの背景
Fons de finestra
ウィンドウの背景
Fons de botó
ボタンの背景
Fons de selecció
選択の背景
Fons de consell
ツールチップの背景
Estil de fons
背景のスタイル
Tema de fons
背景のテーマ
Imatge de fons
背景画像
Plantilla de fons
テンプレートの背景
Estil de fons
背景のスタイル
Color de fons
紙の色
Color de fons
ラベルの背景
Color de fons
背景
Color de fons
背景
Color de fons...
背景色...
Deixeu me fer el dibuix...
そして ここが x 1の点で ここはx 1 こっちは y 1 で こっちだと  1も描けるけど
Fons
背景
Fons
背景
Fons
背景
fons
背景
Fons de la consola
コンソールの背景
Fons de l' escriptori
デスクトップの背景
Color de fons iguals
背景
Color de fons alternatiu
代わりのもの 背景
Color de fons actual
現在 背景