Traducció de "gran experiència de la pantalla" a l'idioma japonès:


  Diccionari Català-Japonès

Gran - traducció : Experiència - traducció : Gran - traducció : Gran - traducció : Gran - traducció : Pantalla - traducció : Gran - traducció :

Pantalla - traducció : Pantalla - traducció : Experiència - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Amb la teva experiència i connexions, series de gran ajuda.
君の経験とコネクションが 素晴らしい助けとなるだろう うーん
Va ser una gran experiència educativa.
なあ 今日の同窓会の 内容をチェックしようぜ
Redueix la imatge a la mida de la pantalla, si fos més gran
き過ぎるときはスクリーンサイズまで縮小
La pantalla de centreinfo
kde コントロールセンターのスクリーン
Color de la pantalla
表示色
Centre de la pantalla
スクリーンの中央
Desintegració de la pantalla
スクリーン崩壊
Nom de la pantalla
ディスプレイ名
Nom de la pantalla
ディスプレイの名前
Arranjament de la pantalla
スクリーンの設定
Arranjament de la pantalla
設定するスクリーン
Mida de la pantalla
スクリーンサイズ
Lluminositat de la pantalla
スクリーンの明るさ
Vora de la pantalla
パネルを移動
Mostra la pantalla de presentació
スプラッシュスクリーンを表示する
Deshabilita la pantalla de presentació
スプラッシュスクリーンを表示しない
Activa la pantalla de benvinguda
スプラッシュスクリーンを表示する
Vora superior de la pantalla
スクリーンの上端
Resolució actual de la pantalla
現在のスクリーン解像度
Dibuixant de la pantalla de benvinguda
スプラッシュスクリーンの作者
Amplada de la captura de pantalla
スクリーンショットの幅
Alçada de la captura de pantalla
スクリーンショットの高さ
Qui podria tenir experiència encarregantse d'una bèstia tan gran i desmanegada?
一体誰にそのような巨な獣を 操った経験がおありでしょうかね
Omple la pantalla
スクリーンを埋める
Captura la pantalla
スクリーンを包む
Bloqueja la pantalla
スクリーンをロック
Elimina la pantalla
センサー表示を削除
Apaga la pantalla
ディスプレイの電源を切る
A la pantalla
スクリーン
Simula la pantalla
ディスプレイをシミュレート
Memòria cau de la miniatura de la pantalla
サムネイルキャッシュ
Canvieu la configuració de la pantalla d'entrada
ログイン画面の設定を変更する
Per experiència.
経験してるからな
Ignora les vores de la pantalla
スクリーンの端を無視
Minimitza la finestra de pantalla completa
フルスクリーンのウィンドウを最小化
estalvi de pantalla
スクリーンセーバ
Estalvi de pantalla
スクリーンセーバ
Esdeveniments de pantalla
イベントを表示
Estalvi de pantalla
スクリーンセーバー
Pantalla de presentació
スプラッシュスクリーン
Controlador de pantalla
メッセージ制御
Mida de Pantalla
スクリーンサイズ
Bloqueig de pantalla
スクリーンをロック
enfosquiment de pantalla
ディスプレイを完全に暗くする
Pantalla de benvinguda
ウェルカムスクリーン