Traducció de "dinamòmetre per a motors" a la llengua letona:


  Diccionari Català-Letó

Dinamòmetre - traducció : Dinamòmetre per a motors - traducció : Motors - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Motors
Dzinēji
Anem per les tapes dels motors.
Paņemsim dzinēja plātnes.
Motors de cerca
Meklētāji
Motors de dades
Datu dzinēji
Motors de cerca
Meklēšanas dzinēji
Afegeix tots els motors de cerca per defecte.
Pievienot visus noklusētos meklētājus.
Va apagar els motors.
Viņš atslēdz dzinējus.
Com estan els motors?
Kas ar dzinējiem?
Selecciona els motors de cerca...
Izvēlēties meklēšanas dzinējus...
Explorador de motors del Plasma
Plasma dzinēju pārlūks
Usa els motors de cerca
Lietot meklēšanas dzinējus
No anem a arribar, els nostres motors estan en anomenes.
Nevarēsim tur nokļūt. Deg dzinēji.
I si no has tornat per quan es refredin els motors?
Ja nu tu neatgriezies, kad tas atdzisīs?
Elimina tots els motors de cerca.
Izņemt visus meklētājus.
Llista dels motors de cerca disponibles
Pieejamo meklēšanas dzinēju saraksts
Llista d' ordres de dorsal corresponents a la llista de motors
Aizmugures komandu saraksts atbilstoši dzinēju sarakstam
Elimina tots els motors de cerca seleccionats.
Izņemt visus izvēlētos meklētājus.
Llista d' URL dels motors de cerca disponibles
Pieejamo meklēšanas dzinēju URLu saraksts
Permet que el KGet cerqui els fitxers a rèpliques de motors de cerquesName
Ļaut KGet meklēt failus spoguļu meklēšanas dzinējosName
Proporciona una caixa de text per a un accés més fàcil als motors de cerca com el Google. Name
Nodrošina ievades lauku ērtākai meklēšanai tīmeklī ar, piemēram, Google. Name
Mamma La mare de tots els motors de cercaQuery
Mamma visu meklēšanas dzinēju māteQuery
Explora les dades publicades pels motors de dades del Plasma
Pārlūkot datus, ko publicē Plasma datu dzinēji
Mostra una llista de motors coneguts i les seves descripcions
Rāda sarakstu ar zināmajiem dzinējiem un to aprakstiem
per a
tekstu
Per a
Uz
Per a
Kam
Hem consumit 30000 unitats de benzina 19 llaunes de nitrogen, 12 motors d'assalt 7 vehicles de persecució.
Mums ir 30 tūkstoši vienību degvielas, 19 kārbas nitrometāna, 12 motociklu uzbrukumam, septiņas pakaļdzīšanās mašīnas.
Per a tenir tot per a ser feliç .
lai būtu laimīgs.
Explorador de motors de dades del PlasmaThe name of the engine followed by the number of data sources
Plasma datu dzinēju pārlūksThe name of the engine followed by the number of data sources
No s' han carregat ni eines ni motors segurament no s' han pogut localitzar els endollables d' Avogadro.
Nav ielādēts neviens rīks vai dzinējs visticamāk, netika atrasti Avogadro spraudņi.
Configuració per a
Konfigurācija
Filtra Per a...
Filtru pēc saņēmēja...
Per a transparència
Caurspīdīgumam
Per a tothom.
Visiem.
Per a vostè!
Par jums!
Aquest tipus d' enllaç informa als motors de cerca quin és el document que l' autor considera com a punt d' entrada de la col lecció.
Šī saite rāda uz pirmo dokumentu sakārtotā dokumentu virknē.
I la manera amb què afecten el seu entorn és moguent els seus motors. En particular, llurs rodes, llurs cames, llurs braços, llurs pinces, per acabar diguent coses a la gent utilitzant la seva veu.
Savukārt tie vidi ietekmē darbinot savus motorus, riteņus, kājas, rokas, spailes, utt.
S'utilitza per a estudis, visualitzacions, i també per a l'educació.
Šos modeļus var izmantot mācībām, vizualizācijai, kā arī izglītībai.
Una cosa per a mi, alguna cosa per a vostè.
Kaut kas man, kaut kas jums. Kam gan vajadzīga labdarība? Puika!
Tecla per a teleportació a l'atzar
Taustiņš, lai teleportētos nejauši
Carpeta a explorar per a torrents
Mapes, kurās meklēt torrentus
Ordre a mida per a desencriptar
Pielāgota atšifrēšanas komanda
Ordre a mida per a encriptar
Pielāgota šifrēšanas komanda
Ordre a mida per a desencriptar.
Pielāgota atšifrēšanas komanda.
Opcions a mida per a encriptar
Pielāgotas šifrēšanas opcijas