Traducció de "executar en el buit" a la llengua letona:


  Diccionari Català-Letó

Buit - traducció : Buit - traducció : Executar - traducció : Buit - traducció : Buit - traducció : Buit - traducció : Executar - traducció : Executar - traducció : Buit - traducció : Executar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Impedància en el buit
Pretestība vakuumā
error en executar el PGP
kļūda darbinot PGP
Error en executar el PGP
Kļūda darbinot PGP
Error en executar el gpg
Kļūda darbinot gpg
Ha fallat en executar el servidor MySQL.
Neizdevās palaist MySQL serveri.
un forat buit en el taulell
tukšs lauks uz galda
Ha fallat en executar el tema del SuperKaramba
Neizdevās palaist SuperKaramba tēmu
Reserva espais buit en el plafó. Name
Aizpilda pieejamo tukšo vietu uz paneļa. Name
El lloc estava buit.
Vieta, bija tukšs.
Elimina els espais en blanc en executar accions
Izdzēst atstarpes, kad tiek izpildītas darbības
Executar, ràpid!
Run, ātri!
Buit
Tukšs
buit
saņemty
Buit
Tukšs
buit
tukšs
Buit?
Tukša?
Elimina els espais en blanc en executar una acció
Izdzēst atstarpes, kad tiek izpildīta darbību
un forat buit en la base
tukšs lauks uz pamata
El suport ja és buit.
Datu nesējs jau ir tukšs.
El porta retalls està buit
Starpliktuve ir tukša
El porta retalls està buit.
Starpliktuve ir tukša.
Ordre a executar
Izpildāmā komanda
Script a executar
Izpildāmais skripts
El procés d' executar ssh ha fallat.
Neizdevās palaist ssh procesu.
El servidor MySQL no es pot executar.
MySQL serveris nav izpildāms.
Document buit
Tukšs dokuments
Registre buit
Tukšs žurnāls
Celler buit
Tukšais pagrabs
Inicia buit
Sākt ar tukšu
Missatge buit.
Tukša vēstule.
Tòner buit
Krāsa beigusies
Buit verticalComment
Tukša portretaComment
No buit
Nav
Boira buit?
Miglas Hollow?
El disc d' origen és buit.
Avota disks ir tukšs.
El nom de fitxer està buit
Teksta lauks ir tukš!
El fitxer de sortida és buit.
Izvades faila vārds ir tukšs.
El nom de servidor està buit.
Tukšs servera vārds.
El nom de remot està buit.
Tukšs resursdatora vārds.
El nom de cua està buit.
Tukšs rindas vārds.
El nom d' impressora està buit.
Tukšs drukas iekārtas vārds.
El nom de fitxer està buit.
Tukšs faila vārds.
El nom d' usuari és buit.
Lietotāja vārds ir tukšs!
Edita el format del títol de la pestanya usat en executar ordres remotes
Rediģēt cilnes virsraksta formātu, ko lieto, kad izpilda attālinātas komandas
Hi ha hagut un error en executar un treballName
Gadījās kļūda veicot darbībuName