Traducció de "conflictes interpersonals" a l'idioma de país:


  Diccionari Català-Lituà

Conflictes interpersonals - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Conflictes
Kontaktai
Conflictes
Konfliktai
Els conflictes estratègics.
Strateginiai konfliktai.
Conflictes amb Printer state
Konfliktuoja su Printer state
Perquè no veiem com els conflictes d'interessos ens afecten.
Nes mes nematome kaip interesų konfliktai veikia mūsyse.
Recurs de conflictes de planificador de projectes basat en la genèticaName
Name
Tot això és depriment, no? Tenim conflictes d'interessos, no ho veiem...
Turiu galvoje, juk visa tai slegia, ar ne žmonės yra interesų konfliktuose, mes to nematome ir taip toliau.
És que amb la seva mort enterrar els conflictes dels seus pares.
Dievas su savo mirties palaidoti tėvų nesantaika.
Algunes opcions estan en conflicte. Heu de resoldre aquests conflictes abans de continuar.
Kai kurios parinktys prieštarauja viena kitai. Jūs turėtumėte pašalinti prieštaravimas prieš tęsdami.
Estil de desenvolupament per a cercar conflictes amb acceleradors i la guia d' estilName
Name
I també eres Vull dir, també vas ser un hacker de jove i vas tenir conflictes amb les autoritats ben aviat.
Andersonas Tu buvai jaunystėje hakeris programišius ir gana jaunas patekai į teisėsaugos akiratį.
També disposa d un mecanisme per a la solució de diferències en cas de conflictes directes entre dos o més socis comercials.
Tačiau ES šalys ne visada sutaria dėl to, kokio pobūdžio diplomatinius, politinius ir karinius ryšius su JAV reikėtų palaikyti.
Algunes opcions seleccionades estan en conflicte. Heu de resoldre aquests conflictes abans de continuar. Veieu la informació detallada a la pestanya Arranjament de dispositiu.
Kai kurios parinktys prieštarauja viena kitai. Jūs turitepašalinti prieštaravimasprieš tęsdami. Paspauskite Sudėtingiau mygtuką norėdami smulkesnės informacijos.
Pero, sabeu, aquestes històries, i molts altres experiments que hem fet sobre els conflictes d'interessos, bàsicament treuen a la llum dos punts per a mi.
Bet žinote, tos istorijos, ir daug kitų eksperimentų kuriuos atlikome apie interesų konfliktus, iš esmės mums iškelia du dalykus į pirmą planą, bent jau man.
Vaig estar a Irlanda durant el conflicte irlandés fa 10 anys, i vaig estar treballant amb alguns nens catòlics i protestants sobre resolució de conflictes.
Buvau Airijoje per neramumus prieš dešimt metų, dirbau su keletu katalikų ir protestantų vaikų prie konflikto rezoliucijos.
Quant a la prevenció de conflictes i la gestió de les crisis, es van mantenir entre les prioritats de l ordre del dia de la Comissió.
Konfliktų prevencija ir krizių valdymas išlieka vienu svarbiausių Komisijos darbotvarkės klausimų.
En aquest lapse de temps dues guerres mundials i innombrables conflictes en territori europeu han causat milions de morts i hi va haver moments en què semblava que es perdia tota esperança.
Per tą laiką du pasauliniai karai ir kiti nesuskaičiuojami konfliktai Europos žemėje nusinešė milijonus gyvybių. Kartais atrodė, kad vilties nebėra.
I els historiadors militars em van ensenyar durant aquella época, que normalment els conflictes militars es divideixen en tres categories batalles locals, batalles regionals o escenaris de guerra, i la estranya però importantíssima guerra global, guerra mundial.
Iš karo istorikų šioje veikloje išmokau, kad kariniai konfliktai paprastai skirstomi į tris kategorijas vietiniai mūšiai, regioniniai arba lauko karai, ir reti, bet svarbiausieji, pasauliniai karai.
El nom proporcionat no s' ha pogut associar a un servidor únic. Assegureu vos que la vostra xarxa està configurada sense conflictes de nom entre els noms usats per Windows i per la resolució de noms de Unix.
Tokio vardo šiame serveryje nepavyko pritaikyti. Patikrinkite, ar jūsų tinkas yra nustatytas taip, kad jame nebūtų Windows ir UNIX vartojamų vardų sistemų konfliktų.
La UE també està establint procediments comuns per simplificar i accelerar la resolució de conflictes transfronterers que impliquindemandes civils de menor importància i no impugnades, i ha elaboratnormes comunes mínimes per a l advocacia d ofici en els casos civilstransfronterers.
EStaip pat įteisina bendrą tvarką, supaprastinančią ir pagreitinančią tarptautinių ginčų dėl nedidelių ir neginčijamų sumų priteisimo sprendimą, iryra parengusi minimalias bendras taisykles, reglamentuojančias teisinę pagalbą tarptautinėse civilinėse bylose.
Al desembre, es va llançar una convocatòria de propostes per a la creació d una xarxa de prevenció de conflictes i es va crear un grup d experts que podran participar en futures missions per a la gestió de crisis de la UE.
2004 m. gruodžio mėn. buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas konfliktų prevencijos tinklui sukurti, ir buvo suburta ekspertų grupė būsimoms ES vadovaujamoms krizių valdymo misijoms išdėstyti.
Els caps de missió de la UE en països afectats per conflictes armats a partir d ara hauran d informar sobre l impacte del conflicte en la població infantil, no només pel que fa al reclutament de nens soldats sinó també als efectes en escoles i hospitals.
ES misijos vadovai šalyse, kuriose įvyko ginkluoti susirėmimai, dabar privalo pateikti ataskaitą apie poveikį vaikams, kuris apimtų ne tik vaikų stojimą į kariuomenę, bet ir įtaką mokykloms bei ligoninėms.
I penso que el gran repte és adonar nos en quins casos a la vida ens afecten els conflictes d'interessos, i intentar no confiar en la nostra intuició per superar ho, sinó intentar fer quelcom per evitar de caure hi perquè podem crear moltes circumstàncies indesitjables.
Ir aš manau, kad tikrasis iššūkis yra išsiaiškinti kur mūsų gyvenimuose interesų konfliktai veikia mus, ir pabandyti nesikliauti mūsų intuicija tam, kad juos apeitume, o bandyti daryti dalykus, kurie mums neleistų tapti tokios elgsenos aukomis, nes kitaip mes galime sukurti daug visai nereikalingų aplinkybių.
Com passa amb altres donants, hi ha una necessitat constant de desenvolupar la nostra capacitat per millorar la complementarietat i d integrar en el desenvolupament problemes transversals com el paper de la igualtat de gènere, la prevenció de conflictes i el medi ambient, a més de temes més recents, com la seguretat, la migració i l asil.
Kaip ir kitų paramos teikėjų atveju, reikia nuolat ir nenutrūkstamai tobulinti savo gebėjimus, siekiant gerinti papildomumą ir be naujesnių temų, tokių, kaip saugumas, migracija ir prieglobstis, integruoti bendrus klausimus, pavyzdžiui, dėl lyčių lygybės vaidmens, konfliktų prevencijos ir aplinkos aspekto vystymosi procese.