Traducció de "angle de rotació de l'eix" a llengua macedònia:


  Diccionari Català-Macedònia

Angle - traducció : Rotació - traducció : Rotació - traducció : Angle - traducció : Rotació - traducció : Angle de rotació de l'eix - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

L'eix de rotació
Оска на ротација
Angle de rotació X
Ротациски агол</b> на Х
Angle de rotació Y
Ротациски агол</b> на Y
Angle de rotació Z
Ротациски агол</b> на Z
Seleccioneu l' angle de la rotació...
Изберете го агол</b>от за ротација...
L'angle de rotació en l'eix de les X
Аголот на ротација на Х оската
L'angle de rotació en l'eix de les Y
Аголот на ротација на Y оската
L'angle de rotació en l'eix de les Z
Аголот на ротација на Z оската
El centre de rotació en l'eix de les X
Центарот на ротација на Х оската
El centre de rotació en l'eix de les Y
Центарот на ротација на Y оската
El centre de rotació en l'eix de les Z
Центар на ротација на Z оската
Punt del centre de rotació al voltant de l'eix de les Z
Центарот на ротација на Z оската
Velocitat de rotació
Брзина
Rotació de port
Ротација на порт
Angle de fi
Краен агол</b>
Angle de gir
Степен на ротација
Angle de posició
ништо
Mida de l'eix X
Х Големина
Mida de l'eix Y
Y Големина
Seleccioneu l' angle de la rotació projectiva que voleu aplicar a l' objecte
Изберете го агол</b>от од проективната ротација кој што сакате да го примените на предметот
Centre de rotació X
Центар на ротација на X
Centre de rotació Y
Центар на ротација на Y
Centre de rotació Z
Центар на ротација на Z
Direcció de la rotació
Насока на ротација
Velocitat de rotació aproximada
Брзина на ротација на заматување
Velocitat de rotació WX
Брзина на ротирање
Velocitat de rotació WY
Брзина на ротирање
Velocitat de rotació WZ
Брзина на ротирање
Velocitat de rotació XY
Брзина на ротирање
Velocitat de rotació XZ
Брзина на ротирање
Velocitat de rotació YZ
Брзина на ротирање
Estil de rotació antic
Стар стил на ротација
Angle de l' enllaç
Атомски радиус
Angle de sortida de la pilota
Излезен агол</b> на топчето
Velocitat de rotació 90 graus
Брзина на ротација за 90
Rotació del mapa de bits
Битмапа за ротирање
Connector de rotació d' imatgeName
Нетскејп плагиниName
Posició en l'eix de la Z
Позиција на Z оската
La composició de l'eix està patentada.
Мешавината на основата е патентирана.
Seleccioneu l' angle de gir.
Изберете го степенот на ротација.
Rotació
Ротација
Rotació
Позиција
Angle
Агол
Angle
Атомски радиус
Angle
Агол