Traducció de "junta de creditors" a llengua macedònia:


  Diccionari Català-Macedònia

Junta - traducció : Junta - traducció : Junta - traducció : Junta de creditors - traducció : Junta de creditors - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

La junta...
Што е со одборот?
La reunió anual de la junta.
Денес е годишниот состанок на одборот.
Assistint a reunions de junta i trobades d'accionistes.
Присуствувам на средби на одборот и примам извештаи за берзата.
La junta per a la condicional.
Дали ќе добие условна.
Quant de temps pot l'odi mantenir una cosa junta?
Колку долго омразата може да одржи нешто како целина?
La meva merda mai va deixar d'estar junta.
Јас отсекогаш бев прибрана.
Vull que coneguis a la junta que dirigeix ? Washington.
Саам да ја запознаеш хунтата која всушност го води Вашингтон.
La Junta d'Operacions Especials i el Pentàgon estan connectats.
Здужените шефови и Пентагон се вклучени.
Sabeu, per a alguna gent podria ser parlar a una reunió de junta de l'escola.
Кај тинејџерите ова се случува за време на ужината. Би можело, знаете, за некои луѓе проблем им е да зборуваат за време на наставничките состаноци.
Se suposava que havia de signar aquest informe a la reunió de la junta d'anit.
Требаше да го потпишете извештајов на синоќешниот состанок на одборот. Знаете зошто не го потпишавте?
Tinc aquesta reunió improvisada de la Junta directiva del el museu d Art Modern de Starling City.
Имам итен состанок со одоброт на директори на Музејот за модерна уметност.
Sé que he estat absent una temporada, però tu no sembles tota la junta de direcció.
Знам дека да не сум бил тука долго време, ама ти не изгледаш како целиот одбор директори.
Cada cadenat el va posar una parella que desitjava romandre junta per sempre.
Се прашувам колку останале. Сигурно не многу.
Sap per què no ho va fer? Segurament perquè no vaig assistir a la reunió de de la junta d'anit.
Најверојатно бидејќи не бев присутен.
Sabia que només era temporal, però m'ha donat l'autoritat que necessitava per convocar una reunió de la junta d'emergència.
Знам дека е привремено, ама можам да свикам итен состанок на одборот.
I parlant d'això, recordes que a la reunió d'avui la junta ha nomenat nous funcionaris?
И за тоа, се сеќаваш дека на состанокот одборот номинираше нови службеници?
Congrés d'Organitzacions Industrials feta en una sola unitat però mil dòlars amb el francès president de la junta afl_ cia_
Конгрес на индустриски организации направени во една единица но илјада долари со француската Претседателот на afl_ cia_ o не може да се толерира
Una votació de la junta és un tema d'una magnitud diferent a atendre les reunions a les que no assisteixes.
Гласањето е многу посериозно од покривање на неколку пропуштени состаноци.
les dones que estan a alts càrrecs, en l'alta direcció, en la junta directiva són un 15, 16 .
C ниво позиции, борд позиции достигнуваат 15 16 .
Per ara el salvatge s'acosta a la xemeneia buida, i l'eliminació dels empaperats de foc Junta, estableix aquest petit geperut d'imatge, com un deu pins, entre els capfoguers.
За сега дивјак оди до празни оган место, и отстранување на papered оган одбор, поставува оваа мала комат, поддржан од сликата, како tenpin, меѓу andirons.
De vainilla, de xocolata, de què?
Од кои,со ванила или чоколадо?
Mòdul de control de decoració de finestres
Контролен модул за декорација на прозорците
Diàleg de caixa de llista de text
Дијалог со комбо поле
Fitxer de proves de metadades de paquetComment
Comment
Error de canvi de data de venciment
Грешка во менаџерот за сертификати
Política de cau de fora de línia
Политика за кеш не на линија
Utilitat de selecció de caràcters de KDE
Алатка за избор на знаци во KDE
Redactor de l'Oficina de Correus de Millersburg.
Управител на поштата во Милерсбург.
Hauré de... haurem de...
Ќе мора да... Ние ќе мора да...
De debò? de debò?
Навистина?
De pressa, de pressa!
Фринкве!
Eina de configuració de l' estalvi de pantalla X de KDE
Алатка за конфигурација на X Screen Saver во KDE
Prou de parlar de cavalls de fusta i cadires de ferro.
Не зборуваме веќе за дрвени коњи и железни столици.
De
Од
De
Од
Error de l' editor de teclat de KTouch
Уредувач на лекции
Finestra de depuració de l' script de connexió
Приказ на скриптата за најава
Propietats de la carpeta de llista de correu
Својства на папка со пошт. листа
Una dotzena de barrils de vi de Dorne?
Десетина буриња Дорнишко вино?
Tu m'has de donar suport de de l'exterior.
Мораш да бидеш надвор и да ги влечеш потезите.
A prop de la Illa de la Desolació, de la Patagònia, 1 de novembre de 1836.
Во близина на островот на запустувањето, надвор Патагонија, 1 ноември 1836.
element de menú de verificació
штиклирај предмет од менито
selector de tipus de lletra
одбирач на фонтови
llista de pestanyes de pàgina
листа на табот на страницата
capçalera de columna de taula
заглавје на колоната во табелата