Traducció de "un sense l'altre" a llengua macedònia:


  Diccionari Català-Macedònia

L'altre - traducció : Sense - traducció : Sense - traducció : Un sense l'altre - traducció : Sense - traducció : L'altre - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Per l'altre costat, sense excitació.
Од друга страна, без возбуда.
Sense presses. Intenteu desarmarvos l'un a l'altre.
Почнете полека и обидете се да се разоружате.
Construien un robot rere l'altre.
Луѓето склопуваат еден Бионикл по друг.
L'altre.
Другото.
L'altre jo, a l'altre lloc?
Другиот јас на другото место?
Però s'estimaran tant un a l'altre.
Но вие ќе се сакате толку многу.
Repetir l'institut un cop darrere l'altre.
Мислам, да повтараш гимназијата.
Els estius moren un darrere l'altre.
Летата умираат, едно по едно.
Posant un peu davant de l'altre.
Со тоа што ќе ја ставаме едната нога пред другата.
L'altre diu
Другиот ви вика, Добро.
Mateu l'altre.
Другиот убијте го.
Una nit dura, gnom? Si ho supere sense llançarho tot per un costat o per l'altre serà un miracle.
Ако минам низ сето ова без да испрскам сè од едниот или од другиот крај, ќе биде вистинско чудо.
L'altre dia vaig seguir un dels homes.
Следев еден од нив еден ден.
Si un cau, també ho fa l'altre.
Ако едниот се скрши, се крши и другиот.
Però un home sense amics és un home sense poder.
Ти никогаш не сакаше да имаш пријатели, брате.
Un rus sense equipatge.
Еден руски без багаж.
Un delinqüent sense entranyes.
Возбуден криминалец.
Un tio sense Iligams.
Многу пари. Сам тип...
Un ocell sense plomes.
Пиле без пердуви.
Un dornenc sense gust.
Дорнски повраќаници!
Un home sense honor.
Човек без чест.
Crack, crack, crack, van arribar un darrere l'altre.
Крек, крек, крек, дојдоа еден по друг.
Farem un tomb i tornarem per l'altre costat.
Ќе свртиме круг и ќе пријдеме од другата страна.
Un ho llença i l'altre ho recull. No.
Едната го спомна, другата продолжи.
No copiem l'altre.
Не ги имитираме нив.
Ara mireu l'altre.
Сега гледајте го другиот.
L'altre ho veu.
Другиот го гледа тоа.
Ha sigut l'altre...
Но, моронот...
I l'altre germà?
Го имаш оној убавиот, и паметниот.
Qui era l'altre?
А другиот?
On és l'altre?
Каде е другиот?
A l'altre costat.
Овде? Не, на друго место.
És un crim sense víctima.
Тоа безжртвено злосторство.
Sou un home sense honor.
Ти си човек без чест.
Sense dubtarho ni un moment.
Без да се мисли.