Traducció de "S'ha produït un error durant" a l'idioma noruec:


  Diccionari Català-Noruec

Error - traducció : Durant - traducció : Error - traducció : Error - traducció : S'ha - traducció : S'ha - traducció : Produït - traducció : Durant - traducció : S'ha produït un error durant - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

S'ha produït un error en processar
Lesefeil
S'ha produït un error en carregar
Lasting feilet
S'ha produït un error en suprimir.
Feil under sletting.
S'ha produït un error en copiar.
Feil under kopiering.
S'ha produït un error en moure.
Feil under flytting.
S'ha produït un error del flux
Feil i strøm
S'ha produït un error de reproducció
Feil under avspilling
No s'ha realitzat l'acció sol licitada s'ha produït un error durant el processament
Forespurt handling avbrutt feil i prosessering
S'ha produït un error en carregar l'arxiu.
Det skjedde en feil under lasting av arkivet.
S'ha produït un error en verificar l'arxiu.
Det skjedde en feil under testing av arkivet.
S'ha produït un error en el mòdul
Feil med modul
S'ha produït un error en executar l'ordre
Feil under oppstart av kommando
S'ha produït un error en executar l'aplicació.
En feil oppsto under oppstart av programmet.
S'ha produït un error en mostrar l'ajuda.
Det oppsto en feil under vising av hjelp.
S'ha produït un error en realitzar la cerca
Feil ved utføring av søk
S'ha produït un error en codificar les dades
Kunne ikke kode data
S'ha produït un error en extreure els fitxers.
Det skjedde en feil under utpakking.
S'ha produït un error en llegir el fitxer
Feil under lesing av fil
S'ha produït un error en obrir el fitxer
Feil under åpning av fil
S'ha produït un error general d'activació sense descripció
Generell feil under aktivering uten beskrivelse
S'ha produït un error en transferir la peça
Feil under overførsel av spor
S'ha produït un error encara no hi ha informació
FEIL ingen informasjon ennå
S'ha produït un error en escriure la imatge rgb
Feil under skriving av rgb bilde
S'ha produït un error en obrir el fitxer FITS
Feil under åpning av FITS fil
S'ha produït un error en analitzar la línia d'ordres
Feil under lesing av kommandolinjen
S'ha produït un error en comprovar l'error cap excepció
Feil i feilsjekking ingen unntak
S'ha produït un error aquest no és un fitxer CML.
Feil dette er ikke en CML parameter fil.
S'ha produït un error en suprimir els fitxers de l'arxiu.
Det skjedde en feil under sletting av filer fra arkivet.
S'ha produït un error en afegir els fitxers a l'arxiu.
Det skjedde en feil under sletting av filer fra arkivet.
S'ha produït un error no es poden carregar els paràmetres
Feil kunne ikke laste parametere
s'ha produït un error en llegir la capçalera del paquet
feil under lesing av header fra pakke
No s'ha pogut desxifrar la part MIME s'ha produït un error de protocol
Feil under dekryptering av MIME del protokollfeil
S'ha produït un error al fitxer conducte del pinzell del GIMP.
Feil i penselrørfil.
S'ha produït un error en crear el subprocés per aquest terminal
Det oppsto en feil under oppretting av underprosess for denne terminalen
S'ha produït un error en sintonitzar l'emissora resposta no vàlidaTuning station
Tuning station
S'ha produït un error en desar la informació de la cançó
Feil under lagring av sanginformasjon
El procés fill no ha donat un missatge d'error, s'ha produït un error desconegut
Underprosess ga ingen feilmelding, ukjent feil oppsto
S'esperava un error però no s'ha donat cap
Feil var ventet men ingen ble gitt
Un error.
En tabbe.
Un error?
En tabbe?
Un error.
Men jeg er ikke den eneste. Shrapnel har stukket av.
S'ha produït una fallada temporal en l'autenticació
Midlertidig autentiseringsfeil
Vaig cometre un error. Un error horrible.
Jeg gjorde en fryktelig feil.
S'ha trobat un error de sintaxi dins del sobrenom
Syntaksfeil i moniker
No s'ha pogut cancel larOther errorOther error
Other errorOther error