Traducció de "distribució de la ciutat" a l'idioma noruec:


  Diccionari Català-Noruec

Ciutat - traducció : Ciutat - traducció :
By

Distribució - traducció : Ciutat - traducció :
By

Distribució de la ciutat - traducció : Distribució - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

La distribució de l'Aftonpost... Saga?
Men Aftonposten s opplag
Distribució del pressupost de la policia.
Politiets ressursbruk.
La teva cadena de distribució es col lapsa.
Din distrubisjons kjede kolapser.
De la ciutat, crec.
Ja.
Envia'ls a distribució. La resta del grup, també.
Send dem over til distroen.
comandant de la Guàrdia de la Ciutat...
Kommandør over By Vokterne...
Avisaré la guàrdia de la ciutat.
Jeg vil bringe byens vakter.
Lluny, sortirem de la ciutat.
Vi kan dra ut av byen.
És l'escut de la ciutat.
Det er bysegelet.
Intenta sortir de la ciutat.
Han har tenkt å forlate byen.
La Ciutat Lliure de Braavos.
Den frie byen Braavos.
Les millors de la ciutat.
Byens beste.
Lloc diferent de la ciutat.
Fra en annen del av byen.
Has de marxar de la ciutat.
Du må forlate byen.
S'ha trencat la tapa de la caixa de la distribució. S'han trencat algunes dents dels engranatges.
Girkassa har sprukket, det mangler tenner i kamakselen...
Llavors, ets com una mena de sistema de distribució de carbohidrats.
Så du er et slags leveringssystem for karbohydrater?
Anem a veure la distribució d'escons del nou parlament.
Her kan vi se mandatfordelingen i det nye Folketinget.
La Guàrdia de la Ciutat és vostre.
Byens Voktere er dine.
Fora de les muralles de la ciutat.
Utenfor byens murer.
A la ciutat?
Til byen?
La Ciutat Groga.
Den Gule by.
I la ciutat.
Og byen.
Reunir la ciutat.
Samler byen.
La ciutat s'enfonsa.
Byen faller.
La ciutat s'enfonsa.
Hele byen faller fra hverandre.
Tota la ciutat?
Hele byen?
Una mica lluny de la ciutat.
Et stykke utenfor byen.
Et llargues de la ciutat avui.
Du forlater byen i kveld.
Al sud de la Ciutat Imperial.
Sør for den keiserlige by
Aviat me n'aniré de la ciutat.
Jaså?
Ciutat de Mèxic
Mexico City
Ets el comandant de la Guàrdia de la Ciutat.
Duersjefen avCityWatch.
Sortirà de la ciutat un parell de dies.
Du skal utenbys et par dager.
Marxaré de la ciutat de seguida, ho juro.
Jeg vil forlate byen med en gang, jeg sverger.
Us culpen de les malalties de la ciutat.
Hvem er du?
De cada persona en tota la ciutat.
Jeg hørte tankene fra alle i byen.
Això és la ciutat embotellada de Kandor.
Det er flaskebyen Kandor.
En Jaime ha fugit de la ciutat.
Jaime har flyktet fra byen.
Ets el nostre mapa de la ciutat!
Du er kartet vårt.
La Guàrdia de la Ciutat ha de vetllar per la pau.
Byvakten må sørge for ro og orden.
Vaig dirigir la guàrdia de la ciutat de Port Reial.
Jegkommanderteby vaktene iKingsLanding
Tota la ciutat terroritzada.
Hele byen fikk panikk.
La última ciutat humana.
Menneskehetens siste by.
La ciutat ens espera.
Byen venter.
La violència d'aquesta ciutat.
Yeah. Volden i denne byen.