Traducció de "ser físicament actius" a l'idioma noruec:


  Diccionari Català-Noruec

Físicament - traducció : Ser físicament actius - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Colors actius
Farge for omriss
Hi serà físicament.
Rent fysisk, ja.
Protegeix els actius!
Beskytt verdiene!
Serveis de xarxa actius
Aktive nettverkstjenester
Mostra els processos actius
Vis aktive prosesser
Tots dos són actius. Sàdics.
Begge er svært sadistiske.
Llista de mòduls GTK actualment actius
Liste over aktive GTK moduler
Actius utilitzats, Sr. Wrench i Sr. Numbers.
Verdigjenstandene sendt, Wrench og Numbers.
Entenc el teu impuls de tractar d'intimidarme físicament.
Jeg forstår trangen din til å true meg fysisk.
Està pensant una pregunta, és físicament dolorós veurela pensar.
Det er fysisk smertefullt å se deg tenke.
Físicament està viu, però la seva ànima està turmentada.
Kroppen er i live, men sjelen hans er plaget.
O potser per fer una bona cassola. Qui ha matat el professor deu ser molt fort. i molt violent físicament.
Den som drepte professoren, må ha vært veldig sterk.
Bé, m'han demanat que aconsegueixi el registre complert dels actius del seu marit.
Jeg har fått i oppgave å få fullstendig oversikt over din manns eiendeler.
Tot civil físicament capaç, entre els 14 i 80 anys d'edat, haurà d'anar a enterrar cossos demà.
Alle førlige tyskere i byen mellom 14 og 80 år skal begrave lika. Det begynner i morgen.
Ser Bronn. Ser Bronn.
Ser Bronn.
Determina quins processos es mostren per defecte. 0 són tots, 1 són de l'usuari, i 2 són els actius
Bestemmer hvilke prosesser som skal vises som forvalg. 0 er ALLE, 1 er brukers prosesser og 2 er aktive prosesser
Vaig ser on havia de ser.
Jeg er hvor jeg må være.
'Vaig ser jo! Vaig ser jo.
Det var meg!
Pot ser.
Kanskje.
Ser Suprem.
Høyere vesen.
Ser què?
Være hva?
Ser real?
Være virkelighet?
Podria ser.
Det har kanskje det.
Gràcies, Ser.
Takk skal du ha, Ser.
Podria ser.
Kanskje.
Podria ser.
På en måte.
Ser Hugh?
Ser Hugh?
Ser Hugh!
Ser Hugh!
Ser Vardis...
Ser Vardis...
M'honoreu, Ser.
Du ærer meg, Ser.
Ser Aron.
Ser Aron.
Compte, Ser.
Forsiktig, Ser.
Ser Meryn.
Ser Meryn.
Ser Rodrik!
Ser Rodrik!
Ser Loras.
Ser Loras.
Disculpi, ser.
Unnskyld, ser.
Ser Jeremy.
Ser Jeremy.
Ser Jorah.
Ser Jorah.
Ser Meryn.
Hvor mange ganger har du brakt meg tilbake, Thoros?
Pot ser.
Vi får tid til å sjekke alibiet hans.
Pot ser.
Kanskje det.
Ser Barristan.
Ser Barristan.
Ser Dontos.
Ser Dontos.
Ser Urpes?
Ser Pounce?
Ser Urpes?
Ser Klo?