Traducció de "després de la seva confirmació" a la llengua persa:


  Diccionari Català-Persa

Després - traducció : Després - traducció : Després - traducció : Confirmació - traducció : Seva - traducció : Seva - traducció : Seva - traducció : Seva - traducció : Després - traducció : Seva - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Envia la confirmació
ارسال تأیید
Confirmació de desencriptació
تأیید سرگشایی
Confirmació
تصدیق
Confirmació
تأیید
Confirmació de l' esborrat
تأیید حذف
Demana confirmació
سؤال برای تأیید
Cal confirmació
تأیید مورد نیاز
Cal confirmació
نیاز به تأیید
Requereix confirmació
نیاز به تأیید دارد
Esperant confirmació.
منتظر تأييد شماييم.
Confirmació de desfer la copia del fitxer
به روزرسانی پیکربندی سیستم
La confirmació oficial és cosa de dies.
توي اين چند روزه خبر تاييد رسميش بهت مي رسه.
Confirmació d' engegada Aquí podeu configurar la confirmació d' engegada de l' aplicació.
بازخورد راه انداز می توانید بازخورد راه انداز کاربرد را در اینجا پیکربندی کنید.
Habilita la confirmació d' engegada
فعال سازی راه اندازی بازخورد
Habilita la confirmació d' engegada
فعال سازی راه اندازی باز خورد
Mostra aquest diàleg de confirmació
نمایش این محاورۀ پیکربندی
Mostra el diàleg de confirmació
نمایش محاورۀ پیکربندی
Després de tot, la seva filla porta el meu judici.
هر چي باشه، دخترت داره ازم شکايت میکنه.
Confirmació del KOrganizer
تأیید KOrganizer
Confirmació del desat
تأیید ذخیره
Confirmació d' exportació
تأیید صادرات
Fins després, Rocky. Mantingui la seva esquerra quieta.
اوه، خيلي طولاني شد راکي گارد چپت رو بالا بگير
Mou a la paperera sense confirmació
حرکت به زباله بدون تأیید
Tinc confirmació visual l'Home de Sorra.
ويدئويي از فرد مورد نظرمون دارم
Confirmació de tancament de les altres pestanyes
تأیید بستن تبهای دیگر
Després de la moneda
بعد از پول
Esborra definitivament sense confirmació
حذف دائمی بدون تأیید
No tenim cap confirmació,
هنوز چيزي تاييد نشده...
Demana confirmació per moure a la paperera
درخواست تأیید برای
Després que els traficants s'enduguin la seva part, n'hauriem de tenir 1.379.560.
بعد از اينکه سهم فروشنده ها رو داديم . بايد 1,379,560 دلار داشته باشيم
De la seva mare.
امیدوارم که ازشون خوشت بیاد
De la seva boca?
دهنش
La meva audiència de confirmació és d'aquí a 12 dies.
جلسه ي تأييد سمت من تا 12 روز ديگه برگزار ميشه.
Confirmació de l' esborrat del guió Sieve
حذف تأیید دست نوشتۀ غربالی
Incertesa sobre la mort de Saman Naseem després de la pressió internacional per evitar la seva execució.
پس از فشارهای بین المللی برای جلوگیری از اعدام سامان نسیم، سرنوشت او همچنان در هاله ای از ابهام است.
Dobla després de la tirada
دو برابر بعد از گرفتن کارت
Reengega després de la tasca
باز نشانی بعد از کار
No, després de la guerra.
نه.
Mengem després de la família.
ما شام رو بعد از خانواده ميخوريم.
Anaven després de la càrrega.
دنبال محموله بودن.
Després de la teva expiació.
بعد از کفاره تون.
Després de
بعد از
Demana confirmació abans de moure tots els missatges a la paperera
برای تأیید قبل از حرکت تمام پیامها به زباله سؤال شود
Confirmació per eliminar les invitacions
تأیید حذف دعوت نامه ها
Una radiografia. Però no de la seva cervell. De la seva cama.
ولي چ يس حق داره، بايد ازش عکس اشعه ايکس بگيريم