Traducció de "avantatges mitjançant l'ús de" a l'idioma portuguès:


  Diccionari Català-Portuguès

L'ús - traducció : Mitjançant - traducció : Avantatges - traducció : L'ús - traducció : Avantatges mitjançant l'ús de - traducció : L'ús - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Sí, és un dels avantatges de...
Ok, Dick, começa em 5'.
Els avantatges de treballar per un multimilionari.
Compensa trabalhar para um bilionário.
És només un dels avantatges.
É uma das vantagens disso.
Mitjançant democràcia?
Através da Democracia?
L'Església Catòlica no aprova l'ús de preservatius.
A Igreja Católica não aprova o uso de preservativos.
És un dels avantatges d'estar mort.
É um dos benefícios de estar morto.
Un dels avantatges de viure en un saló de bellesa.
Uma das vantagens de viver num salão.
L'ús de les paraules és tot un art.
A língua aqui, pode ser traiçoeira.
Només mitjançant la desconnexió de l'alimentació.
Só se desligarmos a eletricidade.
No em malinterpreteu, escriure té certs avantatges.
Não me interpretem mal, a escrita tem certas vantagens.
L'ús de la tirania en la vida política americana.
O uso da tirania na vida política americana.
Per l'ús d'aquest perfum un xíling de la caixa
Pelo uso desta pomada um shilling da caixa
Veure els avantatges d'un cotxer com a confident.
Veja as vantagens de um taxista como um confidente.
Actualització de dades d' exploració mitjançant internet
Actualizar os dados de sintonia pela Internet
Res obtingut mitjançant interrogatori.
É inútil um interrogatório policial, sim põe isso.
Cerca mitjançant expressions regulars.
Faz uma procura por uma expressão regular.
Servidor IMAP mitjançant KMailName
Servidor IMAP via KMailName
L'ús d'accelerants ens podria senyalar a un estudiant de Química.
Acelerador químico pode significar estudante de química.
Una dels avantatges de ser anys llum fora de la seu de la Federació.
Uma das vantagens de estarmos anos luz fora da sede da Federação.
S'està permentent l'ús d'un nom poc fiable.
A permitir o uso dum nome de utilizador questionável.
Una senzilla miniaplicació de transferència de fitxers mitjançant OBEX
Uma aplicação de transferência de ficheiros OBEX simples
La seva aproximació il lògica als escacs té els seus avantatges de vegades.
Encaro este trabalho como uma responsabilidade pública sagrada.
Potser el Líder Snoke hagi de considerar l'ús d'un exèrcit de clons.
Talvez o Líder Snoke devesse considerar um exército de clones.
Client de port serie mitjançant LAN d'AMT d'Intel.
Cliente serie através de rede AMT (Tecnologia de Gestão Ativa) da Intel.
Diccionari, analitzador de l'ús dels discs, visualitzador de fitxers de registre, eina de cerca
Dicionário, Analisador de Utilização de disco, Visualizador de ficheiro de registo, Ferramenta de Procura
Solidaritat mitjançant l'accés a Internet
Solidariedade com acesso à Internet
Analitzeu missatges MIDI mitjançant l'ALSA
Analisar mensagens MIDI através do ALSA
Comuniqueu vos mitjançant missatgeria instantània
Comunique através de IM
Feu trucades telefòniques mitjançant Internet
Faça chamadas telefónicas através da Internet
S' està enviant mitjançant sendmail...
A enviar através do 'sendmail'...
I mitjançant miralls gegants (Aplaudiments)
E ao pegar em espelhos gigantes (Aplausos)
La història de l'ús de la intel ligència artificial en robòtica també és enorme.
Agora, há uma longa história do uso da inteligência artificial em robótica.
L'eficiència de l'ús de la informació dinàmica sembla estar greument compromesa en l'autisme.
A eficácia do uso da informação dinâmica parece estar significativamente comprometida no autismo.
Si no hagués avantatges naturals sense aigua privilegis, en veritat?
Se não houvesse vantagens naturais sem água privilégios, em verdade?
Simplement he mostrat els obvis avantatges d'un curs d'acció alternatiu.
Mostreilhe só as óbvias vantagens de um curso de ação alternativo.
Com a oficial d'unanimitat, òbviament, em trobo limitat a l'ús de subllenguatge.
Como agente neutro. Não posso proferir outra linguagem.
Intenta comprendre'l mitjançant la seva conducta.
Está a tentar sentir o comportamento dele.
Analitzeu missatges MIDI mitjançant el JACK
Analisar mensagens MIDI através JACK
Comuniqueu vos mitjançant la xarxa Jabber
Comunique através da rede Jabber
Calendari sobre servidor IMAP mitjançant kmail
Calendário num Servidor de IMAP via kmail
Calendari sobre servidor IMAP mitjançant KMailComment
Calendário em Servidor IMAP via KMailComment
Ara pot localitzarte mitjançant un GPS.
Eu tenho um belo ponto para mostrar.
La teua filla té avantatges que No tot el món té.
A sua filha teve vantagens que muitos não têm.
Nombre de moviments que es poden emplenar instantàniament mitjançant emplenat
Número de quadrículas instantaneamente preenchíveis por preenchimento
Una plataforma per a la recerca de teràpies mitjançant radiació
Plataforma de pesquisa para terapia de radiação