Traducció de "establert en la fundació" a l'idioma portuguès:


  Diccionari Català-Portuguès

Establert - traducció : Fundació - traducció : Establert - traducció : Establert - traducció : Establert - traducció : Establert en la fundació - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

És la seva fundació doncs...
É a fundação dele, é então...
En Sanford Riggs, president de la Fundació Victoria de Califòrnia.
Sanford Riggs, do Fundo para a Vitória na Califórnia.
Perquè la Fundació diu que tenen problemes en els mercats
A Fundação diz que está tendo problemas no mercado...
Establert per
Definido Por
No establert
Não definido
No establert
Não Definido
S' ha establert la connexió.
Ligação estabelecida.
Vosté i Sam Arsenault encara són companys en la seua... fundació benèfica?
A senhora e o Sam Arsenault ainda são sócios na Fundação de Caridade?
En Jesper té una fundació de joves que lluiten contra la delinqüència.
Jesper tem uma fundação para jovens que combatem a criminalidade. Qual é a morada?
La Fundació Nacional de la Ciència, altres països estan molt interessats en fer ho.
A National Science Foundation e outros países estão muito interessados nisso.
L'adreça d'aquest fundació és la de la casa d'en Jesper.
Registada precisamente com o mesmo endereço do Jesper.
Vaig treballar per la Fundació Martarla, que la va descobrir.
Trabalhei para a Fundação Martarla, que a descobriu.
En Rick i jo hem establert unes condicions.
O Rick e eu entendemonos.
No en qualsevol lloc molt establert i allunyat.
Não, numa espécie de trincheira.
Títol de finestra establert per la shell
Título da Janela Definido pela Linha de Comandos
Sí, establert i allunyat.
Sim, numa trincheira... E removida.
Ací la teniu, curs dècim. ENTITAT SUBVENCIONADA PER LA FUNDACIÓ TUTTLE
Aqui está ela. Segundo ano. A escola era parte da fundação de Tuttle.
La Daenerys ha establert la seva residència a Meereen.
A Daenerys está a viver em Meereen.
La Fundació Nacional per a la Ciència vol concedirme una quantiosa subvenció.
A Fundação Nacional de Ciência quer oferecerme uma quantia substancial.
ObiWan Kenobi ha establert contacte.
ObiWan Kenobi estabeleceu contacto.
Vull que tothom estigui establert abans de la nit.
Quero todos instalados antes do anoitecer.
Ja he establert els permisos necessaris
Já configurei as permissões necessárias
No s' ha establert cap document.
Sem documento definido.
S' ha establert el PIN correctament.
O PIN foi definido com sucesso.
Traficant d'armes alemany, establert a Berlín.
Traficante de armas alemão, tem um negócio em Berlim.
Error no s' ha establert la variable d' entorn HOME.
Erro a variável de ambiente HOME não está definida.
Error no s' ha establert la variable d' entorn HOME.
Erro a variável de ambiente DISPLAY não está definida.
Les plantilles són accessibles en base al seu espai de treball establert en quantaplus
Os modelos estão acessíveis de acordo com o seu espaço de trabalho estabelecido no quantaplus
Té un centre oftalmològic pediàtric molt ben equipat, gràcies en part a la fundació benèfica d'en Ronald McDonald.
Tem um centro pediátrico oftalmológico muito bem equipado que foi tornado realidade, em parte, pela doação da caridade de Ronald McDonald.
Llistat dels comptes enrere que heu establert
A lista de contagens que tem definidas
S' ha establert l' opció de notificació.
A opção de notificação foi activada.
S' ha establert l' opció d' informar.
A opção de comunicação foi activada.
No hi ha cap servidor intermediari establert.
Não está configurado nenhum servidor 'proxy'.
No hi ha cap Intermediari SOCKS establert.
Não está configurado nenhum 'proxy' SOCKS.
Digues a Cody que he establert contacte.
Diz ao Cody que estabeleci contacto.
Ja hem establert no vas a matarme.
estabelecemos que não vais matarme.
Hi havia tot un programa establert per tenirnos en moviment tot el dia.
Eles tinham um programa para nos ocupar todo o dia.
Heu establert el mode del canal a 'moderat'.
Você muda o modo do canal para 'moderado'.
Heu establert el mode del canal a 'privat'.
Você muda o modo de canal para 'privado'.
Heu establert el mode del canal a 'public'.
Você muda o modo de canal para 'público'.
Heu establert el mode del canal a 'secret'.
Você muda o modo de canal para 'secreto'.
Heu establert el mode del canal a 'visible'.
Você muda o modo de canal para 'visível'.
Error intern no s' ha establert el dispositiu.
Erro interno não está definido nenhum dispositivo.
S' ha establert l' opció de més taulers.
A opção de mais tabuleiros foi activada.
Podeu usar una versió en petit de la imatge que hàgiu establert a la vostra entrada a la llibreta d' adreces.
Poderá usar uma versão reduzida da imagem que tenha definido no seu item do livro de endereços.