Traducció de "flux de combustible" a l'idioma portuguès:


  Diccionari Català-Portuguès

Combustible - traducció : Flux - traducció : Combustible - traducció : Combustible - traducció : Flux de combustible - traducció : Combustible - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

El flux i la pèrdua de combustible als motors operatius, ha augmentat.
A perda de combustível dos motores activos aumentou.
L'indicador de combustible.
O manómetro do combustível.
Diagrama de flux
Fluxograma
Flux dedeo
Sequência de Vídeo
Control de flux
Controlo de fluxo
Flux
Fluxo
Porteumeel combustible.
Avança!
Dóna'ns combustible!
Vamos meter gasolina.
FLUX DE DADES INDI
SEQUÊNCIA DE DADOS INDI
Error genèric de flux.
Erro genérico na transmissão.
Flux de l' objecte
Fluxo do Objecto
Flux de l' objecte
fluxo do objecto
Diagrama de flux bàsicComment
Fluxogramas BásicosComment
ID de flux de transport
ID da transmissão de transporte
Gràfica de control de flux
Gráfico do Fluxo de Controlo
Flux GName
FluxoName
Flux G
GFlux
Sense combustible? Gairebé.
Não há combustível?
Mode del control de flux
Modo do Fluxo de Controlo
Càlcul aproximat de combustible restant 8790.
Combustível restante em 8790.
Podria ser el tanc de combustible.
Deve ser o bidão da gasolina.
Les cel les de combustible han esclatat.
As válvulas de combustível foram dilaceradas.
Baix consum de combustible, seients de pell.
Tem baixo consumo e assentos de couro.
El Flux Vital...
Lifestream...
Farcit per flux
Preenchimento
Sense flux incremental
Sem Sequência Incremental
Administració del servidor de flux Flumotion
Administração de Servidor Flumotion Streaming
Gestioneu el servidor de flux Flumotion
Gere o Servidor Flumotion Streaming
Flux de l' objectecolor page title
Fluxo do Objectocolor page title
Separat del flux, separat de vosaltres.
Separada do fluxo, separada de vós.
Diagrames de flux i edició de diagrames
Edição de Diagramas Fluxogramas
Exporta la gràfica de control de flux
Exportar o Gráfico do Fluxo de Controlo
Desbloqueja la gràfica de control de flux
Desbloquear o gráfico do fluxo de controlo
Bloqueja la gràfica de control de flux
Bloquear o gráfico do fluxo de controlo
Exporta la gràfica de control de flux
Exportar o gráfico do fluxo de controlo
No té ... suficient combustible.
Acho que não tem muita gasolina, meu caro.
No, té molt combustible.
Não, tem gasolina suficiente.
El combustible és aquí.
O combustível chegou.
Necessitem tirar el combustible.
Larga combustível.
On és, el combustible?
Onde é a bomba do combustível?
Per emmagatzemar combustible nuclear.
Para armazenamento de combustível nuclear.
Aquest combustible és nostre!
Esse combustível é nosso!
Això sembla un flux dedeo elemental, però es requeria un flux de programa multiplexat.
Isto parece uma sequência de vídeo elementar mas é necessário uma sequência de vídeo multiplexada.
Forma de targeta de diagrama de flux bàsicStencils
Forma básica de cartão de fluxogramaStencils
Forma de preparació de diagrama de flux bàsicStencils
Forma básica de fluxograma de preparaçãoStencils