Traducció de "un gran entreteniment" a l'idioma portuguès:


  Diccionari Català-Portuguès

Gran - traducció : Entreteniment - traducció : Gran - traducció : Gran - traducció : Gran - traducció : Gran - traducció : Gran - traducció : Un gran entreteniment - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Va ser un entreteniment estrany.
Foi estranhamente interessante.
Necessiten entreteniment amb ànsia.
Anseia por distracções.
Joc KDE d' entreteniment atòmic
Jogo de Entretenimento Atómico do KDE
No, busquen entreteniment per adults.
Não, apenas um pouco de lazer adulto.
Sota el meu regnat, l'assassinat serà un cop més un entreteniment.
Sob o meu governo, o homicídio voltará a ser entretenimento.
Un casament reial no és un entreteniment. Una casament reial és història.
Um casamento real não é uma diversão, um casamento real é história.
El manual de l' entreteniment atòmic
Manual do kappname
Mantenidora de KDE educació i entreteniment
Manutenção do Software Educativo do KDE
Un gran avanç requereix un gran sacrifici.
Um grande progresso requer grandes sacrifícios.
Un entreteniment al lucinant, com un espectacle de foc nu, o un espectacle de màgia nua.
Um espetáculo incrível de pirotecnia onde estão todos nus... ou um espetáculo de magia onde estão todos nus.
Si no, no és diversió, és entreteniment.
Senão não é diversão, é distração.
Ella serà el seu entreteniment d'aquesta nit.
Ela vai ser a diversão deles hoje à noite.
Ja hi ha hagut prou entreteniment aquí.
Hoje houve demasiada diversão.
Un gran geni.
Grande génio.
Un gran aventurer...
Um grande aventureiro...
Un gran futur.
Grande futuro.
Un gran sermó.
O sermão foi bom.
Un gran discurs.
É um grande discurso.
Un gran desastre.
Uma grande confusão.
Un gran do.
Que maravilha.
Un gran problema.
É um grande sarilho.
Un gran ohoh.
Temos um problema.
Un gran guerrer.
Um grande guerreiro.
Un gran honor.
Uma grande honra.
Una gran bellesa amb un gran cognom.
É uma grande beldade com um nome muito antigo.
Una gran concessió requereix un gran sacrifici.
Grandes dádivas exigem grandes sacrifícios.
I recordi, aquesta trucada és només per entreteniment.
Lembrese que esta chamada é apenas para efeitos de entretenimento.
Vull ser un gran amic. Vull ser un gran cònjuge.
Eu quero ser um excelente amigo, eu quero ser um excelente marido.
És un gran honor.
Estou estupefacto.
És un gran discurs.
É um bonito discurso.
Sí, un gran dia.
Está, não está?
I un gran gos.
Acho que é a casa dos Crawford.
És un mica gran.
É um pouco grande.
Fem un gran equip.
Sabe Penny, nós formamos um bom time.
És un gran home!
Sois um grande homem! E um herói!
Es un gran fet.
É formidável.
És un gran nom.
É óbvio é um nome ótimo.
És un gran cretí.
É um imbecil enfadonho.
És un gran pas.
É um grande avanço.
És un treball gran.
É um trabalho importante.
En un vas gran.
Um copo grande.
Ets un gran guerrer.
Que grande guerreiro!
És un gran honor...
É uma grande honra...
Necessito un gran exèrcit.
Preciso de um exército grande.
Seria un gran paleta.
Dava um óptimo pedreiro.