Traducció de "1 get at able" a l'idioma romanès:


Volies dir : 1 get até Abel ?