Traducció de "també vàlid" a l'idioma romanès:


  Diccionari Català-Romanès

També - traducció : També - traducció : Vàlid - traducció : També - traducció : També - traducció : També vàlid - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Vàlid fins
Valid pînă la
No vàlid
Nevalid
Assentament vàlid
Renunță la modificarea tranzacției
Assentament vàlid
Tranzacții valide
PID no vàlid
PID nevalid
Caràcter no vàlid
Caracter nevalid
Estat no vàlid
Stare nevalidă
Accés no vàlid
Acces nevalid
URL no vàlid
URL nevalid
Correu no vàlid
Email nevalid
Arxiu no vàlid.
URL invalid pentru tracker
URL no vàlid
URL invalid
Vàlid des de
Valid de la
Valor no vàlid
Valoare eronată
Controlador no vàlid
Driver nevalid
Fitxer no vàlid
Fișier eronat
Vàlid fins a
Valid pînă la
Mesclador no vàlid
Mixer eronat
Lloc no vàlid
Loc nevalid
Nom no vàlid
Denumire nevalidă
URL no vàlid.
URL eronat.
Vàlid des de
Plătit
Vàlid des de
Plătit din
Vàlid des de
Valid din
Document no vàlid.
Document nevalid.
Protocol no vàlid
Denumire nevalidă
Informe d'error no vàlid
Raport de probleme nevalid
Introduïu un triangle vàlid.
Introduceți un triunghi valid.
Especifiqueu un patró vàlid.
Specificați un model valid.
El certificat és vàlid.
Certificatul este valid.
Escolliu un grup vàlid.
Alegeți un grup valid.
Trieu un port vàlid.
Selectați un port valid.
Caràcter XML no vàlid.
Caracter XML nevalid.
El moviment no és vàlid.
Mutare incorectă.
Rang de temps no vàlid
Interval de timp nevalid
URL no vàlid del seguidor
URL invalid pentru tracker
Nom de projecte no vàlid
Denumire de proiect nevalidă
El text no és vàlid
Text nevalid
Ordre dels bytes no vàlid.
Ordonare octet nevalidă.
Ordre del bit no vàlid.
Ordonare bit nevalidă.
L' URL no és vàlid
URL nevalid
El certificat no és vàlid.
Certificatul nu este valid.
Tipus de calendari no vàlid
Tip de calendar nevalid
cal subministrar un superior vàlid.
Trebuie furnizat un părinte valid.
Recurs d' URL no vàlid
Resursă URL eronată