Traducció de "Les bateries AGM" a l'idioma rus:


Volies dir : Les bateries GAM ?

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Bateries.
Батареи.
Res, bateries.
Батарейки.
Nombre de bateries
Количество батарей
Sí, ha canviat les bateries i ha marxat.
Приходил, чтобы заменить нам батареи и ушел.
Quantes bateries ha utilitzat això?
Сколько здесь батарей?
Me l'ha arrencat el vent amb les bateries de la ràdio.
Слетел с ноги при раскрытии. Вместе с рацией и аккумуляторами.
El vam connectar a dues bateries de cotxe.
Подключили его к двум автомобильным аккумуляторам.
Els alemanys estan atrinxerats protegint totes les bateries, i han cobert la rereguarda amb metralladores.
Немцы сидят в траншеях и имеют доступ ко всей батарее. Пулемёт прикрывает их с тыла.
Més, una sol licitud per més paquets de racions, i dos per noves bateries de ràdio.
Плюс, один запрос на паек. И два на новые батарейки.
Mostra el registre de l' ACPI a la pestanya actual. L' ACPI s' utilitza per a gestionar els components de maquinari de l' ordinador, com les bateries dels portàtils, els botons de reinici...
Отображает журнал ACPI в текущей вкладке. ACPI используется для управления аппаратными средствами вашего компьютера, типа батареи ноутбука, кнопки сброса и т. д.
intercanviem les bateries si em dones una oportunitat l'agafaré és arriscat, però ho faré sé que amb tot el teu cos no em pots fer tremolar quan sóc amb tu, no vull ser enlloc altre
Замени батарейки. Если бы ты дал мне шанс, я бы использовала его Это словно стрелять вслепую, но я справлюсь с этим.
Les flames, les...
Везде огонь...
Les bones, les dolentes i les desagradables.
Хорошее, плохое и уродливое.
Fusiona les cel les
Объединить ячейки
Dissocia les cel les
Разбить ячейки
A les cel. Les.
В камеру!
A les cel. Les!
В камеру!
Les galtes, les arrugues...
Щёки, подбородок...
Les sabates les recordo.
ботинки я хорошо помню
Les figueres, les figueres.
Ах, инжир, ах, инжир,
Les.
В камеру их!
Divideix les cel les unides.
Разделяет объединённые ячейки.
Píxels entre les cel les
Расстояние между ячейками
Fusiona les cel les horitzontalment
Объединить ячейки горизонтально
Fusiona les cel les verticalment
Объединить ячейки вертикально
Les normes són les normes.
съедать все, что тебе дали.
Les ordres són les ordres.
Приказы есть приказы.
Les jugades, Robin, les jugades.
Сценарии, Робин, сценарии.
Les càmeres i les gravacions.
Камеры и видеозаписи.
Són aquestes les... les declaracions?
О. Эти, эм... м, свидетельские показания.
Les glaceres esculpeixen les valls que creen les muntanyes.
Ледники образуются в низинах, что есть между горами.
les mateixes cases. Freqüentem les mateixes escoles, les mateixes universitats.
Мы живет на одних и тех же улицах, (ходим) в одни и те же школы, (ходим) в одни и те же университеты.
Escriu les metadades a les imatges
Записать метаданные в снимки
Rellegeix les metadades de les imatges
Повторно считать метаданные из снимков
Ajusta les propietats de les imatges
Изменить свойсвта изображения
Mantén les miniatures de les finestres
Создавать миниатюры окон
Mostra les icones de les finestres
Показывать значки окон
Divideix les traduccions a les comes.
Разделить слова по запятым
On les aplicacions guarden les dades
Хранилище данных приложений
Arranja les accions per les notesName
Настроить действия связанные с заметкамиName
Mostra les totes excepte les seleccionades
Показать не соответствующие
Inicialitza les posicions de les etiquetes
Сбросить позиции меток
Mostra les icones de les aplicacions
Показывать значки приложений
les oportunitats afavoreixen les ments connectades.
Удача благосклонна соединенным умам.
Sonen les campanes, sonen les campanes.
Звонят в колокольчик, Звонят в колокольчик,