Traducció de "assignació en blanc" a l'idioma rus:


  Diccionari Català-Rus

Assignació - traducció : Assignació - traducció : Assignació - traducció : Assignació - traducció : Blanc - traducció : Assignació en blanc - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Assignació estricta
Строгое размещение
En blanc
Чистый лист
Assignació de perfil
Назначение профилей
Assignació de recursos
Ресурсы не назначены
Pantalla en blanc
Пустой экран
Espai en blanc
Символ пробела
Espai en blanc
Пробельный символ
Espai en blanc
Пробелы
Estic en blanc.
Никаких вариантов.
Següent assignació del recurs
Изменить связь
Només ets una assignació.
Ты просто задание.
Detecta espais en blanc.
Поиск пробелов.
No, estic en blanc.
Нет, вылетело из головы.
Sobreescriu l' assignació per omissió
Заменить действие по умолчанию
fallada d' assignació de memòria
ошибка выделения памяти
Visualització d' assignació de recursos
Ресурсы не назначены
Visualització d' assignació de recursos en diagrama de Gantt
Ресурсы не назначены
Ignora canvis en espais en blanc
Игнорировать изменения пробелов
Gestió dels espais en blanc
Обработка пробелов
Estalvi de pantalla en blanc
Пустой экран
Aquests folis estan en blanc.
Это чистая бумага.
Deixa la ment en blanc.
Очисти свой мозг.
blanc
белый
Blanc
Вихри
Blanc
Белые
Blanc
Белый
Blanc
Белый
Blanc
Толщина
Implementació d' assignació de tecles globals
Поддержка глобальных комбинаций клавиш
Puntuació, delimitadors i espais en blanc
Знаков пунктуации, разделителей и пробелов
Ignora tots els espais en blanc
Игнорировать пробельное пространство
Perquè són en blanc i negre?
А почему фотографии чёрно белые?
La meva ment està en blanc.
Мой разум чист.
És que em quedo en blanc.
В голове одни дырки!
Ós Blanc, has dit Ós Blanc...
Господи, да что с тобой?
Cada assignació, cada detall l'obtenien de tu.
Каждое задание, каждое поручение они получали именно от вас.
Quan floreixen... des de l'herbera, sembla un full en blanc. Tan blanc.
Как зацветут... так сверху, с сеновала, кажется, будто простыню расстелили... так все бело.
Elimina els espais en blanc en executar accions
Удалять пробелы при выполнении действий
Elimina els espais en blanc en executar accions
Удалить пробелы при выполнении действий
Vi blanc
Белое вино
Blanc elegant
Элегантный белый
Blanc cegador
Мигающий белый
Blanc horitzontal
Горизонтальная симметрия
Blanc sòlid
Использовать текстуры
Blanc vertical
Вертикальная симметрия