Traducció de "dipòsits d'aigua dura" a l'idioma rus:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Dura. Dura, dura.
Трудная, трудная...
I dura, i dura, i dura... i dura.
И оно продолжается вновь и вновь ...
L'assegurança Federal de Dipòsits col lapsarà.
Федеральное страхование депозитов рухнет.
D'aigua.
Вода есть?
Tapa dura
Твердый переплет
És dura.
Крепкий орешек.
Nit dura, eh!
Трудная ночка?
Una polla dura.
Д как в слове дура .
Tenir mà dura?
Дело важное?
Dura més temps.
И длилось дольше.
Una nit dura?
Бурная ночка?
Una nit dura?
Тяжелая ночка?
Ulls d'aigua d'ombra, ulls d'aigua de pou,
Очи тёмной воды очи живой воды
Aquests són els dos dipòsits que t'emplenen.
Эти два больших резервуара, они их заполняют?
Una mica d'aigua?
Воды будешь?
Quant dura una estrella?
Как долго живут звёзды?
És una sentència dura.
Он слишком жесток.
Ets una noia dura.
А ты суровая девчонка.
Te la posava dura.
Она сделала тебя жестким.
Oh, aquesta és dura.
Да, это ужасно.
Que és on hi havien totes les bombes i vàlvules i dipòsits d'aigua i els sistemes de tractament de l'aire, i tot això.
Там находились насосы, и перегородки, цистерны с водой, системы очистки воздуха и всё такое.
Aquesta capacitat no dura molt.
Они не вечные.
Ha estat una dura cavalcada.
Путь выдался тяжёлый.
Portada verda de tapa dura?
В темнозеленой обложке.
M'he trobat amb gent dura.
Познакомилась с суровыми людьми.
Has tingut una quinzena dura.
У тебя была пара напряженных недель.
T'agrada la vida dura, oi?
Тебе нравится пожёстче, да?
Per molt dura que sigui.
Какой бы суровой она ни была.
Era una pardaleta ben dura.
Крепкая старая птица.
ulls d'aigua de somni.
очи сонной воды.
Només un got d'aigua.
Мне просто стакан воды.
Tenen matalàs d'aigua? No.
А водяная кровать есть?
Vols una mica d'aigua.
Ты хочешь воды...
Vols una mica d'aigua?
Воды хочешь попить?
Porta'm una mica d'aigua.
Просто принеси воды.
Tinc una mica d'aigua.
Не хочешь пить?
Pren una mica d'aigua.
Вот, попей воды.
S'ha trencat la bomba d'aigua. Que s'ha trencat la bomba d'aigua.
Помпа заломана.
Una tia dura com tu, cridant?
А ты как, сильная женщина? Кричала?
La vostra carn... és maleïdament dura.
Ваше мясо... чертовски жесткое. Что это?
És més dura del que sembla.
Она сильнее, чем кажется.
No siguis tan dura amb mi.
Полегче.
He tingut una nit molt dura.
Это была действительно бурная ночь.
La Kallie té la pell dura.
Кэлли сильная девочка.
Peter... Ha estat una setmana dura.
Питер... Тяжелая была неделя .