Traducció de "les estratègies d'organització" a l'idioma rus:


  Diccionari Català-Rus

Les estratègies d'organització - traducció : Les estratègies d'organització - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Només necessito estratègies.
Мне просто нужны некоторые стратегии .
Necessiteu aprendre les fortaleses i estratègies del vostre enemic.
Вы должны узнать сильные стороны и тактику ваших врагов.
Què en sabem d'altres velles estratègies com aquesta?
Что нам известно о таких же древних стратегиях как эта?
Bé, sembla tenir recursos, ràpida per emprar estratègies alternatives.
Она оказалась находчивой, быстрой к применению новых тактик.
Un rei no discuteix estratègies de guerra amb noies beneites.
Король не обсуждает планы битвы с глупыми девчокнами.
I la raó, crec, és aquesta que moltes de les estratègies polítiques es basen en una concepció mecanicista de l'educació.
И причина, я думаю, вот в чём многие современные методы основаны на механическом представлении об образовании.
Explica'm un sistema d'organització on sigui correcte... tenir una safata de coberts damunt de la butaca.
Объясни мне организационную систему в которой поднос должен находиться на диване.
I cada nivell de conflicte requereix una distribució distinta dels recursos, un abordatge diferent, un model diferent d'organització.
И для конфликтов всех уровней требуется выделение различных ресурсов, различный подход, различная организационная модель.
La teva objecció és només per la nostra presència mentre dormies... o també és per la imposició d'un nou paradigma d'organització? .
твои претензии связаны с нашим вторжением в твою квартиру когда ты спала или с наложением мною новой организационной парадигмы?
I això, si ens creiem els resultats dels micos caputxins, significa que aquestes estratègies ximples poden venir de 35 milions d'anys enrere.
И это означает, если считать наши исследования с обезьянами достоверными, что этим неразумным стратегиям поведения уже 35 миллионов лет.
I si ho hagués fet, no compartiria les seves estratègies amb vós. Si en Robb Stark vol un pacte amb nosaltres, hauria de venir ell mateix, i no amagarse darrere de les faldilles de la seva mare. El meu fill està lluitant en una guerra, no pas jugantne una.
Но в любом случае я не стала бы обсуждать с вами его стратегию. а не прятаться за материнской юбкой. а не играет в неё.
Les flames, les...
Везде огонь...
Les bones, les dolentes i les desagradables.
Хорошее, плохое и уродливое.
Fusiona les cel les
Объединить ячейки
Dissocia les cel les
Разбить ячейки
A les cel. Les.
В камеру!
A les cel. Les!
В камеру!
Les galtes, les arrugues...
Щёки, подбородок...
Les sabates les recordo.
ботинки я хорошо помню
Les figueres, les figueres.
Ах, инжир, ах, инжир,
La trobada del comitè d'organització de la manifestació del 24 de desembre, el 22 de desembre, es va transmetre perfectament via streaming en directe per mitjà de rusotv.org, un portal de vídeo en directe.
Cобрание комитета по организации митинга 24 декабря, проведённое 22 декабря, было показано работающим в прямом эфире онлайн порталом rusotv.org.
Les.
В камеру их!
Divideix les cel les unides.
Разделяет объединённые ячейки.
Píxels entre les cel les
Расстояние между ячейками
Fusiona les cel les horitzontalment
Объединить ячейки горизонтально
Fusiona les cel les verticalment
Объединить ячейки вертикально
Les normes són les normes.
съедать все, что тебе дали.
Les ordres són les ordres.
Приказы есть приказы.
Les jugades, Robin, les jugades.
Сценарии, Робин, сценарии.
Les càmeres i les gravacions.
Камеры и видеозаписи.
Són aquestes les... les declaracions?
О. Эти, эм... м, свидетельские показания.
Les glaceres esculpeixen les valls que creen les muntanyes.
Ледники образуются в низинах, что есть между горами.
les mateixes cases. Freqüentem les mateixes escoles, les mateixes universitats.
Мы живет на одних и тех же улицах, (ходим) в одни и те же школы, (ходим) в одни и те же университеты.
Escriu les metadades a les imatges
Записать метаданные в снимки
Rellegeix les metadades de les imatges
Повторно считать метаданные из снимков
Ajusta les propietats de les imatges
Изменить свойсвта изображения
Mantén les miniatures de les finestres
Создавать миниатюры окон
Mostra les icones de les finestres
Показывать значки окон
Divideix les traduccions a les comes.
Разделить слова по запятым
On les aplicacions guarden les dades
Хранилище данных приложений
Arranja les accions per les notesName
Настроить действия связанные с заметкамиName
Mostra les totes excepte les seleccionades
Показать не соответствующие
Inicialitza les posicions de les etiquetes
Сбросить позиции меток
Mostra les icones de les aplicacions
Показывать значки приложений
les oportunitats afavoreixen les ments connectades.
Удача благосклонна соединенным умам.