Traducció de "punt posterior en el temps" a l'idioma rus:


  Diccionari Català-Rus

Posterior - traducció : Punt - traducció : Punt - traducció : Posterior - traducció : Posterior - traducció : Punt - traducció : Temps - traducció : Temps - traducció : Punt - traducció : Posterior - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Posterior
Обратный
En quin punt es converteix en traïció malbaratar el temps del rei?
Когда они так растягиваются, отнимая королевское время, это уже государственная измена.
Vista posterior
Задний план
Missatge posterior
Зачитать после
So posterior
Проиграть после
Vista posterior
Вид сзади
Capítol posterior
Следующий эпизод
Condició posterior
ожидается условное выражение
Safata posterior
Обратная подача
Coberta posterior
Последний лист
Vista posterior
Вперёд
És posterior.
Вторичный рынок.
En el temps.
Назад.
El nostre temps junts és a punt d'acabar.
Наше совместное время подходит к концу.
Alimentació manual posterior
Обратная ручная подача
En el temps especificat
В указанное время
Enrere en el temps.
Назад во времени.
Viatge en el temps.
Путешествия во времени.
Visualitza Nova vista posterior
Вид Новый вид сзади
Unitat d' alimentació posterior
Обратная подача
A la part posterior.
У задней стенки.
T'envien enrere en el temps,
Швыряют тебя обратно по времени,
I endavant en el temps.
И вперед во времени?
Únicament pensem en el bon temps i el mal temps.
Мы просто думаем, хорошая она или плохая.
I estem començant en el mateix punt.
И мы начинаем в той же точке.
Reforceu l'Easy en el punt u groc!
Укрепите отряд Изи до фазы Один жёлтый!
Queda't en el teu punt de tir.
Мужик по радио Оставайтесь на месте.
Safata de la coberta posterior
Лоток последних листов
Part posterior del cap arrencada.
На затылке образуется дыра.
Es pren la part posterior.
Обойди сзади.
Gràcies fora a temps parcial manera punt serrà
Рядом порядке плоскости и из спасибо из неполной пути точка Серрано
Seleccioneu el punt...
Выберите точку...
Elimina el punt
Удалить точку
El punt just.
Возможно.
Reflecteix en aquest punt
Отразить относительно этой точки
Les nou en punt.
Ровно в 9.
Punt per en Cooper.
Очко Куперу.
En posició. A punt?
' 'Ожидаю.' 'Готов?
Temps excedit en el servidor remot
Истекло время ожидания ответа от сервера
En realitat podria tenim el temps.
Мы найдем время. На самом деле у нас должно найтись время.
Tenim límits en el nostre temps.
У нас есть лимит времени.
Penso en això tot el temps.
Я постоянно думаю об этом.
Penso en tu tot el temps.
Я постоянно думаю о тебе.
És com retrocedir en el temps.
Ух ты. Это как путешествовать во времени.
És com viatjar en el temps.
Похоже на путешествие во времени.