Traducció de "quars calibre 1 670 moviments" a l'idioma rus:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Quars
Кварц
T'oblides el quars.
Ты забыл свой кварц.
Aquest forat. Calibre 223.
Вот это отверстие, калибр .223.
Moviments
Росчерки
Moviments
Ходы
Hi ha una calibre 42.
Это пулемет MG42!
Moviments possibles ...
Возможно ходов ...
Moviments resolutius
Ход решения
Moviments curts
Быстрые ходы
La calibre .30 és a l'esquerra.
У меня пулемёт на левом фланге.
Tu, agafa la del calibre 50.
Ты, бери 50й калибр.
Hi ha morters? Darrere, del calibre 60.
60го калибра.
1 1
1 1
1, 1
1. 1
Moviments d' activació
Жесты активации
Penalització de moviments
Штрафные ходы
Finalitza els moviments
Завершить ходы
Velocitat dels moviments
Скорость ходов
Moviments de Singmaster
Ходы Сингмастера
VideoCD 1. 1
VideoCD 1. 1
Mostra els moviments legals
Показать возможные ходы
Moviments resolutiusNAME OF TRANSLATORS
Ход решенияNAME OF TRANSLATORS
Pista 1 de 1
Дорожка 1 из 1
Tipus 1 1 2
Вроде один плюс один равно два.
1
1
1
1
, 1
, 1
1
1
1.
1.
1
1
1
1
1,,
1. 9
dcop kmix kmix mainwindow 1 resize 1 1
dcop kmix kmix mainwindow 1 resize 1 1
Els Moviments de la Tortuga
Движения Черепашки
Barra d' eines de moviments
Панель ходов
Evita els moviments no segurs
Предотвращать небезопасные ходы
Mostra la història de moviments
Показать историю ходов
Voleu veure els vostres moviments?
Показывать процесс ваших ходов?
matriu de 2x2x1, 2 moviments
2x2x1 плоскость, 2хода
matriu de 2x2x1, 3 moviments
2x2x1 плоскость, 3 хода
cub de 2x2x2, 2 moviments
2x2x2 кубик, 2 хода
cub de 2x2x2, 3 moviments
2x2x2 кубик, 3 хода
cub de 2x2x2, 4 moviments
2x2x2 кубик, 4 хода
matriu de 3x3x1, 4 moviments
3x3x1 плоскость, 4 хода
cub de 3x3x3, 3 moviments
3x3x3 кубик, 3 хода