Traducció de "sense perjudici de el dret" a l'idioma rus:


  Diccionari Català-Rus

Dret - traducció : Dret - traducció : Sense - traducció : Dret - traducció : Sense - traducció : Sense - traducció : Sense - traducció : Dret - traducció : Dret - traducció : Sense perjudici de el dret - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

De dret.
Чертовски верно.
el dret de sang.
Он владыка по праву рождения.
Trubel, el dret de Monroe.
Беда, Монро прав.
El dret o!
Право о!
El dret també.
Теряем тягу справа.
No tens cap dret a durla aquí sense el meu consentiment.
Вы не имеете права приводить её сюда без моего разрешения.
Van de dret cap el pont.
Они движутся прямо на мост.
Dret de troballa.
Что ничьё то моё.
dret de Malcolm.
Малкольм прав.
He perdut el dret de ser el doctor.
Я потерял право быть Доктором.
En el costat dret
Справа
Teniu tot el dret.
У меня нет права... У вас есть все права.
Tens tot el dret.
Ты имела на это право.
Comprava el meu dret de seguir amb el meu dia sense necessitat de ser molestada per aquestes notícies dolentes.
Я покупала право продолжать свой день и не быть задетой неприятными новостями.
el dret de romandre en silenci.
У тебя есть право хранить молчание.
el dret de restar en silenci...
У вас есть право хранить молчание...
Tinc el dret de saber per què.
У меня есть право знать, почему.
Té tot el dret de ser aquí.
Она ведь имеет право.
Si parodiem un pasquí neonazi, el nazi pot al legar perjudici injustificat als seus legítims interessos.
Если бы пародия о неонацистской брошюре была опубликована Нацисты могли бы утверждать, что нанесен несправедливый вред законным интересам автора.
Dret
Правая кнопка
Dret.
Правильно?
Dret?
Правильно!
Dret.
Ясно.
Dret!
Верно!
Un dret de naixement.
Право по рождению.
i dret de sang .
и кровное право .
No es reconeix el dret de bel ligerància de l'estat.
Право на ведение государством войны не признается.
Introduïu el límit dret de l' àrea de gràfic.
Введите правую границу области построения.
Mostra en el plafó dret
Показать в правой панели
Selecciona amb el botó dret
Выбор правой кнопкой мыши
I el meu braç dret?
А как насчет моей правой руки?
Avancin sobre el flanc dret.
Продвижение на правый фланг.
Si t'has guanyat el dret.
Имеешь ли ты на это право.
Tens tot el dret d'estarho.
И у тебя есть на то полное право.
Esteu en el vostre dret.
Вы имеете право на это.
Esteu en el vostre dret.
И будете в своем праве.
En té tot el dret.
Он имеет на это полное право.
Apunyalat en el ull dret.
Рикардо Целси.
Per dret de naixement... Jaime Lanniester, el Matareis.
Цареубийцей.
El Tron de Ferro és meu per dret.
Железный Трон мой по праву.
Reclama el Nord també per dret de conquesta.
По праву завоевателя он требует себе также и Север.
Sense que el títol de
Без этого названия
Vols dir amb allò de peu dret, peu esquerre, peu dret, peu esquerre, peu dret?
А, то есть, правой, левой, правой, левой, правой!
Un gegant en el poder, on la força és el dret, i el rei del mar sense límits.
Гигант может, где сильный всегда прав, и король бескрайнее море.
Gairebé el mateix dret , va dir el
Почти столько же прав, сказал