Traducció de "tercer imparcial" a l'idioma rus:


  Diccionari Català-Rus

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Manté la nostra perspectiva imparcial
Что насчет контактов с ее внешним миром?
Tercer
Третье.
Tercer argument
Третий аргумент
Tercer nivell
Третий уровень
Tercer femení
Существительное женского рода
Tercer neutre
Существительное женского рода
Tercer número
Третье число
TERCER DIA
3йдень эксперимента.
TERCER DIA
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Capítol tercer.
Глава третья.
Segons la meva opinió imparcial i subjectiva, és brillant.
По моему сугубо субъективному мнению, это замечательная идея.
Tercer expectatives augmentades.
Третье рост ожиданий.
Tercer Escamot, avanceu!
Вперёд! 3й взвод, пошли!
El tercer cop...
Третий раз...
I el tercer?
А третий?
Vas el tercer.
Ты на третьем месте, приятель.
Al tercer dia.
На третий день.
Text citat Tercer nivell
Цитируемый текст третий уровень
Text citat Tercer nivell
Цитата третий уровень
Esperi a un tercer.
Ждать третью цель.
Trets al tercer pis.
Выстрелы на третьем этаже.
Posició transformada del tercer punt
Точка, соответствующая третьей
El nom del tercer jugador
Имя третьего игрока
Ara toca el tercer grup.
Теперь третья.
Un tercer nen no torna.
Кто то не возвращается вообще.
El Tercer Món està conectat.
Третий Мир подключен.
Han apallissat el Tercer Batalló.
3му батальону сильно досталось.
Anem a pel tercer canó!
Третья пушка здесь.
Aquest era el tercer missatge.
Это уже третье сообщение.
Tercer pis, tercera a l'est.
Третий этаж, третье окно справа.
Allà dalt, al tercer pis.
Туда, третий этаж. Третий этаж! Та та та
Ja és al tercer pis.
Он уже на третьем этаже.
Com que està casat amb la senyora Hopewell, no és un espectador imparcial.
Так как он женат на миссис Хопвелл, он не совсем объективен.
Tercer de 3 punts de començament
Последняя из трёх точек
Tercer de 4 punts d' inici
Третья из 4 начальных точек
Tercer, els drets a la propietat.
Три права собственности,
El tercer presoner estava mal ferit.
Это третий пленный, которого мы не смогли дотащить.
El tercer que doni la volta.
Есть.
El Tercer Catecisme prohibeix tals preguntes.
Третий Катехизис запрещает такие вопросы.
El tercer es diu Svante Kallen.
Третьего зовут Сванте Каллен.
El tercer divendres de cada mes.
В третью пятницу каждого месяца.
Però hi havia un tercer cadàver.
Но мы нашли три тела.
El seu tercer i últim fill.
Я его третий и последний живой сын.
És el tercer cop aquesta setmana.
Уже третий раз за неделю.
I el tercer és, creem alguna cosa.
И в третьих, давайте что то создавать.