Traducció de "una còpia en blanc" a l'idioma rus:


  Diccionari Català-Rus

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

En tens una còpia?
Есть еще копия?
En faré una altra còpia.
Я возьму другой. Хорошо.
En blanc
Чистый лист
Pantalla en blanc
Пустой экран
Espai en blanc
Символ пробела
Espai en blanc
Пробельный символ
Espai en blanc
Пробелы
Estic en blanc.
Никаких вариантов.
Crea una còpia enllaçada
Копировать врезку с установлением связи
I una altra còpia.
И третий экземпляр.
Puc fer una còpia?
Можно взять?
Elimina els espais en blanc en executar una acció
Удалить пробелы при выполнении действий
Inicia una còpia de seguretat.
Начать резервное копирование.
Verifica una còpia de seguretat.
Проверка резервной копии.
Desa una còpia com a...
Сохранить копию как...
Desa una còpia com a...
Сохранить копию как...
Fes una còpia de seguretat...
Создать резервную копию
Fes una còpia de seguretat
Делать резервную копию
Tinc una còpia d'aquest DVD.
И у меня есть копия этой видеозаписи.
Tú no tens una còpia?
А у тебя нет копии?
Només n'heu d'imprimir una còpia.
Надо распечатать нужный.
Detecta espais en blanc.
Поиск пробелов.
No, estic en blanc.
Нет, вылетело из головы.
Còpia
копировать
Còpia
Копировать
Còpia
Охраняется авторским правом
Còpia de seguretat en desar
Создавать резервную копию при сохранении
Còpia de seguretat en procés...
Идёт создание резервной копии...
Ignora canvis en espais en blanc
Игнорировать изменения пробелов
Obre una altra pestanya del konqueror , continguen una pàgina en blanc.
Открыть новую вкладку.
Hi ha hagut un error en carregar una imatge en blanc.
Ошибка загрузки пустого изображения.
Imprimeix una còpia de la bitàcola.
Распечатать копию журнала.
Crea una còpia de seguretat cada
Создавать резервную копию каждые
Vaig obrir una còpia a l'atzar.
Я открыл копии в случайном порядке.
Encara tinc una còpia de l'informe.
я все еще храню экземпляр их отчета.
Perquè ets una còpia molt dolenta.
Потому что ты такая неудачная копия.
Gestió dels espais en blanc
Обработка пробелов
Estalvi de pantalla en blanc
Пустой экран
Aquests folis estan en blanc.
Это чистая бумага.
Deixa la ment en blanc.
Очисти свой мозг.
blanc
белый
Blanc
Вихри
Blanc
Белые
Blanc
Белый
Blanc
Белый