Traducció de "assignació individu" a l'idioma serbi:


  Diccionari Català-Serbi

Assignació - traducció : Assignació - traducció : Assignació - traducció : Assignació - traducció : Assignació individu - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Assignació estricta
Строго дод ијели
Assignació de perfil
Дод јела профила
Només ets una assignació.
Ti si samo zadatak.
fallada d' assignació de memòria
резервисање меморије није успело
Necessitem un individu.
Trebamo uzorak.
Implementació d' assignació de tecles globals
Подршка за глобалне тастерске везе
Qui era aquest individu?
Tko je ta osoba?
..per un individu pertorbat.
Ti si lažov.
Qui es aquest individu?
Šta je on?
Cada assignació, cada detall l'obtenien de tu.
Svaki zadatak, svaki detalj dobili su od vas.
Aquest individu es diu McCauley?
Kažete da je njegovo ime McCauley?
Seieu i parlem d'aquest individu.
Sjednite. Hajdemo prièati o tom tipu.
Què en fem, d'aquest individu?
Pa, što æemo napraviti s tim tipom?
Què en sap, d'aquest individu?
Što znate o ovom tipu?
De quin individu, vull dir.
Od koga je?
Potser un individu estigui mal classificat.
Možda je jedan pojedinac pogrešno klasifikovan ili tako nešto.
El nostre UNSUB es in individu solitari.
Poèinilac je samotnjak.
No, li vaig donar una assignació mensual que podia utilitzar lliurement.
Davao sam joj mjeseène iznose.
Espero l'ordre d'una assignació que em durà lluny de la capital.
Èekam odgovor na jedan moj dogovor koji æe me odvesti daleko od prestonice.
Fa mig any un individu se'ns va acostar.
Jedan èovek nam je prišao pre pola godine.
Així que he de deslligar al individu, no?
Tako sam morao da odvezujem tipa, znaš?
Senyor Karstark, aquest individu és el nostre presoner.
Lorde Karstark, ovaj čovek je naš zarobljenik.
No, jo era una assignació, i després et vas enamorar de mi.
Ne, bio sam ti zadatak, a onda si se zaljubila u mene.
Sabem que ha estat en contacte amb cert individu.
Znamo da vam se javila izvesna osoba.
Però aquesta vegada només és un votant, un individu.
Samo ovaj put je u pitanju jedan gIasac.
Vaig triar no clavarli una fletxa a aquest individu.
Sam napravio izbor da ne stavi strelicom na ovaj tip.
El remitent indica que l' assignació d' aquesta tasca encara necessita alguna acció
Пошиљалац указује да дод јела задатка захт ијева још дејства
El remitent indica que l' assignació d' aquest diari encara necessita alguna acció
Пошиљалац указује да дод јела дневника захт ијева још дејства
Es veu que té una idea molt clara d'aquest individu.
Vidim, imate jasnu sliku o njemu
No només seràs un polític deshonrat sinó un individu menyspreat,
Neæete biti samo politièar u nemilosti, veæ prezreni lik.
Massa gran i perillós perquè un individu assenyat s'hi involucrés.
Prevelikog i previše opasnog da bi se iko pri zdravoj pameti u to mešao.
Un sistema reproductor que no funciona bé produeix un individu que no té cap descendència, i aquest individu és expulsat del patrimoni genètic.
Reproduktivni sistem koji podbaci u funkciji daje individuu koja nema potomstvo i ona je onda izbačena iz sveukupne baze gena.
Ho sento, tio. No hi ha escenari on aquest individu visqui.
Jednostavno nema scenarija u kojem bi on preživeo.
New Self, New World (Nou Individu, Nou Món) l'escriptor Philip Sheperd diu
Novo ja, nov svet , pisac Filip Šepard kaže
Arribem a aquest punt i diem, que puc fer com a individu?
Dođemo do tačke kada pitamo šta mi, kao pojedinci, radimo.
Però això és diferent si mirem un individu europeu i un africà.
Ali, uočava se razlika ako sada pogledamo pojedinca iz Evrope i jednog Afrikanca.
No crec que estigui malament que un individu privat accepti una invitació.
Džon Garvil, poslanik, preljubnik, lečeni alkoholičar, stil pornića normalan zadužen 41 , status nebitan Ne mislim da nije u redu da fizičko lice prihvati poziv.
I quasi mata un individu, cosa que no podia permetre, i mentrestant...
Onda je umalo ubio nekoga. Što ocito nisam mogao dozvoliti i za to vrijeme...
Així que ho vas aclarir tot amb mamà, I ara estàs preparada per a una nova assignació?
znaci sredio si sve sa mamom i sada ides na novi zadatak?
Si aquest individu és tan llest, no els pensa haver dit on atemptarà!
Ako je taj tip tako pametan, ne bi vam rekao gdje æe to pokušati.
Mentre existeixi, la llibertat personal de qualsevol individu que coneguis és una fantasia.
I dok god je to tako, lična sloboda svake osobe koju znaš je samo mašta.
Perquè si algú em segueix sense permís, sóc l'última persona que aquell individu segueix.
Зато што ако ме неко прати а ја га нисам позвао, ја сам задња особа коју ће икада пратити.
Sr. Boyles, em considero un individu prou intel ligent, ...però ara mateix no el puc seguir.
mislim da sam prilièno inteligentan tip. ali vas ne slijedim.
Anys enrere, algun pobre individu com jo Va haver d'haver quedat encallat en aquesta illa.
Одавно, неки сиротан попут мене мора да се насукао на то острво.
I va fer una reputació com està molt calculat, un individu motivat i el cap dur.
Izgradio je reputaciju strahovito odlučnog, motivisanog i bezosećajnog čoveka.