Traducció de "autoritzada per a la pràctica" a l'idioma serbi:


  Diccionari Català-Serbi

Pràctica - traducció : Pràctica - traducció : Autoritzada per a la pràctica - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Entrada autoritzada.
Ulaz odobren.
I a la pràctica?
A praktièno?
Està en un àrea autoritzada per a personal.
Nalazite se u zabranjenoj zoni.
Per agafar pràctica.
Dobra vježba.
No és màgia. És pràctica, pràctica i pràctica.
Nema magije, sve je vežba, vežba i vežba.
Pràctica de la batuda.
Vežbajte sa palicom
I dubto molt que estiguis autoritzada a quedart'ho.
A èisto sumnjam da æeš to moæi zadržati...
Tu no ets l'única autoritzada a dur un amic.
Ti nisisamo jedan dopušteno povesti prijateljicu !
Ara hem de dur això a la pràctica .
Trebalo je pretočiti ovu stvar u praksu.
Et cal pràctica.
Zar to nije naša svrha?
És pràctica estàndard.
To vam je uobièajena praksa.
Una lliçó pràctica.
Održavanje lekcije.
Complaure'ns requereix pràctica.
Potrebno je puno vežbe da bi nas zadovoljili.
I això és el que hem descobert a la pràctica.
To smo videli u praksi.
Té una passatgera no autoritzada al seu vehicle.
Имате непријављеног путника.
Tenim una sortida no autoritzada al Moll 2.
Nedozvoljeno uzletanje sa doka broj 2.
Dia de la setmana per a la pràctica religiosa some reasonable time formats for the language
Дан у седмици за религијске обичаје some reasonable time formats for the language
I en la pràctica de nou, observo.
А у пракси опет, ја посматрам.
La meva pràctica no és molt absorbent .
Мојој пракси никада није јако апсорбује.
Aquesta opció determina quin dia es considerarà com a dia de la setmana per a la pràctica religiosa.
Ова опција одређује који ће дан бити сматран као дан у седмици посвећен религијским обичајима.
És una persona pràctica.
Zaboravi.
No hi tinc pràctica.
Stoj! Izvini. Ne vežbam.
No tinc experiència pràctica.
Nedostaje mi praktično iskustvo.
Llavors ho farem com a la pràctica, en qüestions de supervivència...
Štagod bude najpraktiènije. Bitno je da preživimo.
Sóc partidària de l'educació pràctica.
Veliki sam ljubitelj edukacije iz prve ruke .
Lexicografia pràctica de compilar diccionaris.
Leksikografija delatnost sastavljanja rečnika.
L'última lletra és la O, per l'abundant recerca d'aliments, que porta a espècies a l'extinció per la nostra excessiva pràctica de la caça i la pesca.
А последње слово је П , за прекомерни лов и риболов довођење до истребљења врста путем претераног лова и риболова
Està... explorant alguns canvis en la pràctica de la intel ligència.
On... razmišlja o izmjenama u obavještajnom sektoru.
Està explorant alguns canvis en la pràctica de la intel ligència.
On... razmišlja o izmjenama u obavještajnom sektoru.
M'han dit que hi va hagut una entrada autoritzada aquest matí a les 7,03.
Reèeno mi je da je došlo do neovlaštenog upada... jutros u 7 03.
Sí, això és un cotxe el proveïdor, la pràctica ...
Da. U osnovi, ovo je dilerski auto, tako da...
Sí, això és un cotxe el proveïdor, la pràctica ...
Da. U osnovi, ovo je dilerski auto, tako da ...
És la pràctica el que fa ser mestre, Balotelli.
Baloteli, usavršavaš se.
Així veureu com aquests sistemes funcionen a la pràctica. La Criptografia també s'utilitza per a la protecció de dades emmagatzemades a un disc mitjançant l'encriptació.
Криптографија се такође примењује приликом заштите датотека које се одлажу на диск, шифровањем.
Estem en una gira de pràctica.
Mi smo da našoj pripremnoj turneji.
Depèn de si ha tingut pràctica.
Zavisi da li je razraðen šupak.
En lloc d'abolir l'esclavitud d'un dia per l'altre, us donarem set anys per acabar amb la pràctica.
Umesto da ropstvo ukinemo preko noæi, daæemo vam sedam godina da ga ukinete.
El seu coratge la va portar a la pràctica, i el seu talent la va fer efectiva.
lmali ste hrabrosti za pokušati i vještinu za uspjeti.
Tenia molta pràctica en matar els de la teva espècie.
Imao puno prakse ubijaju svoje vrste.
Hi ha una pràctica anomenada circumcisió femenina.
Postoji običaj koji se zove žensko obrezivanje.
És clar que n'estàs, només cal pràctica.
Naravno da jesi. Samo treba da se vežba.
Tinc anys de pràctica domant el dragó.
Godinama sam vežbala kako da se izborim s tim.
Idealista que havia trobat una estranya pràctica utilitzar per a això al mateix temps sense error, per dir ho.
Та чудна идеалиста нашао практичну користи за то одједном непогрешиво, као што су били.
Es tracta d'un espai per a l'aprenentatge, la pràctica i l'enriquiment de la ciutadania amb l'objectiu de desenvolupar i transformar la realitat de la comunitat local.
Od 1995. godine ovaj neprofitni prijekat se pobrinuo za više od 6,000 dece, tinejdžera i njihovih porodica preko vanškolskih aktivnosti kao što su časovi muzike, pozorišni kursevi, zanati i profesionalni kursevi.
Però aquí a Meereen no puc posar en pràctica els meus talents.
Али овде у Мирину ја не могу да радим оно у чему сам добар.