Traducció de "consulta de" a l'idioma serbi:


  Diccionari Català-Serbi

Consulta - traducció : Consulta de - traducció : Consulta de - traducció : Consulta de - traducció : Consulta de - traducció : Consulta de - traducció : Consulta - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Consulta de procés
Обради упит
Consulta
Упитај
Consulta.
Treba da se posavetujemo.
Resultats de la consulta
Резултати упита
Consulta de sub arbre
Упит подстабла
Consulta WhatisQuery
Шта је упитQuery
Consulta LDAP
ЛДАП упит
Consulta Web
Веб упит
Consulta automàtica
Аутоматски упити
Volia anul lar la consulta de demà.
Moram da otkažem sutrašnju seansu.
Introduïu aquí la consulta
Унесите упит
Estic malalta. Haig de cancel lar la consulta.
Veoma sam bolesna, moraæu da otkažem.
Error a la consulta de la base de dades.
Грешка при упиту базе података.
No vam fer cap consulta.
Nismo se konsultovali.
Executa una ordre o una consulta de cerca
Изврши наредбу или упит претраге
ha fallat la consulta de nomSocket error code AddressInUse
потрага имена није усп јелаSocket error code AddressInUse
Em va sorprendre la seva consulta.
Iznenadio sam se kad sam dobio vaš upit.
Vingui a la consulta a darrera hora.
Dodite popodne kod mene.
I té una consulta al carrer Hardey.
I ima ordinaciju u ulici Harley.
He vingut per una consulta amb ella.
Došla sam se posavetovati s njom?
No s' ha pogut executar la consulta següentQMYSQLResult
Не могу да извршим следећи упитQMYSQLResult
Significa açò que puc traure el seu cos de la meua consulta?
Znaèi li da mogu maknuti njegovo telo iz mog ureda?
consulta el camí arrel de les entrades del menú d' iniciNAME OF TRANSLATORS
Затражи корену путању ставки старт менијаNAME OF TRANSLATORS
Però potser només intentava promocionar el negoci de consulta de mèdic bruixot pel seu cunyat.
Možda je samo hteo pridobiti klente jer se njegov šurak bavi vraèanjem.
Seleccioneu el joc de caràcters que s' usarà per a codificar la consulta de la cerca.
Кодирање којим се шаље упит за претрагу.
Els vaig deixar damunt d'una cadira a la consulta del metge.
Opušteno sam ih okačila na stolicu u doktorovoj ordinaciji.
Busca la teva mort, consulta els déus, a qui reclama parentesc.
Traži tvoju smrt, razgovara sa Bogovima sa kojim je u rodu.
Així que vaig sortir de la consulta i, quan caminava per l'hospital, vaig tenir la meva revelació.
I tako sam napustila njegovu kancelariju i hodala kroz bolnicu, kad mi se desilo prosvetljenje.
M'està tornant completament. Podries ser amable i quan siguis al costat de farratge de la llibreria d'Otto, fer una consulta?
Hoćeš li biti ljudina da se raspitaš na svom sledećem pohodu na Otove knjige?
Finalitza les aplicacions en execució en que els seus noms coincideixen amb la consulta.
Обуставите програме у погону чија имена поклопи упит.
Als 25, va venir a la consulta perquè tenia, segons ella, una crisi d'identitat.
Sa 25 godina, Ema je došla u moju kancelariju jer je, po njenim rečima, imala krizu identiteta.
Alguna vegada heu hagut d'emplenar aquests formularis llarguíssims a la consulta del vostre metge?
Da li ste ikada morali da popunjavate one dugačke, formulare kod svog lekara?
Executa només els mòduls de prova que es troben a la carpeta. Usa l' opció de consulta per a seleccionar els mòduls.
Покрени само пробне модуле који су нађени у фасцикли. Користите опцију упита за избор модула.
És cert, perquè després d'un cert aspecte de la irresolució i la consulta, el conjunt partit té en els seus cavalls i es va allunyar.
То је била истина, јер након неколико појаве неодлучност и консултација, цео странка добила на својим коњима и возио даље.
L'única cosa que mai no passa a la consulta del meu metge mai no em demanen el meu historal geogràfic.
Jedina stvar koja se nikada ne dešava kod mog doktora nikada me ne pitaju za moju istoriju mesta.
Massa gent de trenta escaig i quaranta escaig es miren a ells mateixos, i a mi, asseguts a la consulta i pensen en els vint i escaig
Previše ljudi u tridesetim i četrdesetim gledaju sebe, i mene, dok sede na drugom kraju sobe, i kažu za svoje dvadesete
I això és una terapeuta que passa consulta a altres terapeutes, perquè nosaltres hem d'anar a aquests, perquè la seva vara de medir disbarats és molt bona.
Ja sam terapeut koji je došao kod terapeuta, jer moramo da idemo kod njih, njihovi merači gluposti su dobri.
Avui dia, quan anem al metge quan anem a la consulta mèdica i hi entrem, hi ha paraules que no volem sentir.
Kada idemo kod lekara danas, kada uđemo u doktorsku ordinaciju, ima reči koje jednostavno ne želimo da čujemo.
Llavors, cada dia joves intel ligents i interessants com vosaltres o els vostres fills vénen a la meva consulta i diuen coses com
A onda svakog dana, pametni, zanimljivi ljudi od dvadeset i nešto, poput vas ili poput vaših sinova i kćerki dolaze u moju kancelariju i govore ovakve stvari
(FLOR MORENO) Tenint en compte que aquest escrit és de consulta pública, em limitaré a dir que el viatge als Estats Units... el vam fer en... tercera classe.
Buduæi da tema sastavka nije strogo odreðena, samo bih rekla da smo u Sjedinjene Države došle ekonomskom klasom.
En Lasse viu aquí... camina fina a la parada de l'autobús, l'agafa... baixa, travessa el parc fins el consultori... s'asseu a la sala d'espera i mata en Ferskog a la sala de consulta.
Lasse živi ovde,... odlazi do autobuskog stajališta, seda u bus,... izlazi, prolazi kroz park do klinike,... sedi u èekaonici, zatim ubija Fernskoga.
Això és el que el metge o la metgessa hauria de tenir al seu davant quan entréssim a la consulta en comptes de només el full rosa que diu que he pagat al mostrador.
Ovo bi doktor imao pred sobom kada uđemo u ordinaciju, umesto samo rozog papira koji govori da smo platili račun. Je l' tako?
L'Alex va venir a la primera sessió amb texans i un top gran i ample i es va deixar caure al sofà de la consulta, es va descalçar i va dir que venia a parlar de problemes amb nois.
Aleks je došla na svoju prvu sesiju u farmerkama i širokoj neurednoj majici, sručila se na kauč u mojoj kancelariji, šutnula svoje ravne cipele i rekla mi da je tu da bi pričala o problemima sa momkom.
Després d'una llarga consulta amb el meu col lega Ser Bronn, finalment he trobat una recompensa adequada pels serveis prestats, més enllà del que seria esperable, i que podria considerarse raonable.
Posle dugog savetovanja sa mojim kolegom, ser Bronom, konačno sam našao odgovarajuću nagradu za usluge koje si pružio povrh onoga što može da bude smatrano kao razumno.
Però els que van veure el fugitiu més a prop, i es percep el terror abjecte en el seu suor de la cara, sent ells mateixos en el camí obert, no va participar en la consulta del metge menyspreu.
Али они који су видели бегунац ближе, и сматра крајње лоших терор на свом перспиринг лице, будући да се на отвореном коловозу, нису делили у лекара презир.