Traducció de "punts clau de discussió" a l'idioma serbi:


  Diccionari Català-Serbi

Clau - traducció : Clau - traducció : Discussió - traducció : Clau - traducció : Clau - traducció : Clau - traducció : Clau - traducció : Clau - traducció : Punts clau de discussió - traducció : Clau - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Fi de la discussió.
Kraj rasprave.
Discussió detingut.
Цусс заустављен.
Punts Nova carpeta de punts...
Маркери Нова фасцикла маркера...
Fi de la discussió, Laurel!
Bez rasprave!
L' opció Punts Edita punts obre l 'Editor de punts.
Ставка Маркери Уреди маркере отвара уређивач маркера.
Una discussió, diferències?
Svaða, razlike?
Punts Edita punts...
Маркери Уреди маркере
Punts Edita punts
Маркери Уреди маркере
Punts de llibre
Маркери
Nombre de punts
Број тачака
Punts de gravetat
Гравитација
Punts de control
Контролне тачке
Punts de vida
Ударпоени
De punts desagradables.
Испрекидана непријатно.
Punts Punts de les pestanyes com a carpeta...
Маркери Маркирај језичке као фасциклу...
Punts
Маркери
Punts
Тачке
Punts
Маркери
Punts
поена
Punts
Резултат
Punts?
Konci?
Clau de cerca
кључ претраге
identificador de clau
ИД кључа
Això no admet discussió.
Oèigledno.
Sonava com una discussió.
Zvučalo je kao svađanje.
No penso tenir aquesta discussió de nou.
pretinac za rukavice? Ne opet.
L' editor de punts
Уређивач маркера
Arbre de punts pla
Спљоштено стабло маркера
Quatre punts de sutura.
Четири шава.
Clau
кључ
Clau
Кључ
Clau
Кључ
Sense discussió ni res semblant.
Bez vikanja ili slièno.
Estàvem tenint una discussió seriosa.
Zar ne bi dve ili tri bile dovoljne?
Però això... no admet discussió.
Ali to je... Tu nema diskusije.
Intentava guanyar una discussió, val?
Htio sam pobijediti u raspravi.
I aquí s'acaba la discussió.
Ovo je kraj rasprave.
Ni tan sols una discussió ?
Bez svaðe ?
Referència de paraules clau
Кључне речи
Delimitador de paraula clau
Раздвајач кључне речи
Algorisme de clau desconegut
непознат алгоритам кључа
Clau de correlació TNEF
ТНЕФ корелациони кључ
Propietats de la clau
Својства кључа
Identificador de la clau
ИД кључа
Propietats de la clau
Својства кључа