Traducció de "registre amb èxit" a l'idioma serbi:


  Diccionari Català-Serbi

Registre - traducció : Registre - traducció : Registre - traducció : Registre - traducció : Registre - traducció : èxit - traducció : Registre - traducció : Registre amb èxit - traducció : Registre amb èxit - traducció : èxit - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Registre
Дневник
Registre
Дневник
Registre
б иљежење
S' ha desfet amb èxit.
Опозивање усп јешно.
Venia amb èxit serveis sexuals.
Bio je uspešni luksuzni žigolo.
Èxit
усп јех
Èxit
Усп јех
Èxit
Успех
Heu calibrat amb èxit el dispositiu
Усп јешно сте калибрисали уређај
OpenSSL s' ha carregat amb èxit.
ОпенССЛ је усп јешно учитан.
Només és una escapatòria amb èxit.
To je zapravo samo uspešan beg.
Però eren massa sovint amb èxit.
Али су често успешни.
Amb el primer èxit, la corrupció.
Sa prvim uspehom, iskvarenost.
llançaSpaceX, amb èxit de Falcon 1
SpaceX uspešno lansirao Falcon 1
Quan torni amb una ordre de registre.
Када се вратим са налогом за претрес.
Tindreu èxit.
Znate šta?
Sense èxit.
Никада много успеха.
La pantalla s' ha capturat amb èxit.
Екран је успешно снимљен.
La subscripció s' ha completat amb èxit.
Претплаћивање је усп јешно окончано.
El comentari s' ha enviat amb èxit.
Коментар је усп јешно предат.
Heu creat amb èxit la següent clau
Усп јешно сте направили следећи кључ
Molt concentrat, sol, un treballador amb èxit...
Ekstremno skoncentrisan. Samac. Uspešan na poslu.
Registre de missatges
Дневник порука
Visor de registre
Приказивач дневника
Visor de registre
ниво бележења
Registre de sortida
Излаз дневника
Registre en curs...
Регистровање у току...
Atura el registre
Заустави б иљежење
Comença el registre
Покрени б иљежење
Dades de registre
Подаци о регистрацији
Registre de canvisLanguage
дневник изменаLanguage
Registre de canvis
Дневник изм јена
Fitxer de registre
Дневнички фајл
Nivell de registre
Ниво б иљежења
Opcions del registre
Опције б иљежења
Habilita el registre
Укључи б иљежење
Fitxer de registre
Дневнички фајл
Registre d' errors
Дневник грешака
Cap registre d'ella.
Nema dosije.
Diverteixte al registre.
Забавите регистрације.
Signa el registre.
Potpiši se.
S' han desat amb èxit les accions estàndard
Стандардне радње усп јешно сачуване
llança Space X, amb èxit de Falcon 1
SpaceX uspešno lansirao Falcon 1
Però ningú ha tingut èxit amb ella, ningú.
No kada doðe vrijeme, svi ostanu praznih ruku. I vi ste ostali praznih ruku?
Preguem pel teu etern èxit amb les armes.
Молимо се за ваш вечни војни успех