Traducció de "representi a la cort" a l'idioma serbi:


  Diccionari Català-Serbi

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Tinc amics a la cort.
Imam ja prijatelje na dvoru.
Tinc amics a la cort!
Imam prijatelje na dvoru!
Està a punt d'enfrontar a la cort.
Ubrzo će se naći na Sudu.
La toquen amb freqüència a la cort.
Èesto je izvode ovde na dvoru.
Cort, la Carrie Mathison.
Cort, Carrie Mathison.
Tindré cura de tu a la cort.
Видимо се на двору.
I això també s'aplica a la cort.
То се односи и на двор.
Guardeuvos les mentides per a la cort.
Saèuvaj svoje laži za dvor.
No crec que representi un perill.
Mislim da ne predstavlja opasnost.
Ni tan sols es suposa que representi a una banda.
Ne smem da budem menadžer nijednog benda.
Puc recordar a la cort que l'acusada és presumptament innocent?
Mogu li da podsetim sud da je okrivljena nevina?
Seleccioneu el canal que representi el volum mestre
Изаберите канал који представља главну јачину
He aconseguit que el curandero representi un ritual.
Vraè je napravio èitav obred.
Sansa ha vingut a la cort aquest matí a suplicar per la vostra vida.
Санса је дошла на двор јутрос да моли за твој живот.
Estalvia't les teves mentides per a la cort En necessitaràs moltes.
Èuvaj svoje laži za dvor, trebaæe ti ih puno.
No, no, anem a lluitar per això en la cort, toby.
Ne, osporiæemo ovo na sudu, Tobi.
Una ordre de seguretat nacional no pot ser portada a la cort.
Odluke državne bezbednosti ne mogu da se ospore na sudu.
Tens por que em posi a ballar a la cort amb els pits a l'aire?
Плашиш ли се да ћу плесати по двору са избаченим сисама?
Els meus amics de la cort no ho permetran.
Moji prijatelji na dvoru neće dozvoliti ovo.
Aquesta és una ordre de la cort, bastant clara.
To je sudski nalog.
Encara podem caçar i jugar a cartes i assistir a cort.
I dalje možemo da lovimo, igramo karte, idemo na dvor.
Primer punt, cort de pèl . Bret.
Taèka prva šišanje. Bret.
Quina Cort de Circuit de Maryland?
Koji okružni sud Merilenda?
Vaig organitzar la defensa d'aquesta ciutat mentre mantenies la cort a les ruïnes de Harrenhal.
Organizovao sam odbranu grada dok si ti stolovao u ruševinama Harendvora.
Com el vostre nou comissari... jutge de la Cort Suprema...
Kao vaš novi povjerenik... Vrhovni sudac.
Liró creuava la sala, li va dir a un dels oficials de la cort, Porteu me la
Пух прешао је суд, рекла је она на један од службеници суда, Донеси ми
Carrie, seré directa a partir d'ara a la Cort del Circuit per presentar una apel lació d'emergència.
Iz ovih stopa kreæem u Okružni sud da podnesem hitnu žalbu. Traæite vreme.
El meu pare va servir a la cort de l'emperador Carlemany, l'home més devot.
Moj otac je radio na dvoru Karla Velikog, najpobožniji od svih ljudi.
Arribarà el dia, i no falta gaire, que presentaràs el teu fill a la cort.
A jednog dana, ne zadugo, predstaviceš svoga sina dvoru.
Ella i jo entrem a un quart de la cort, però només jo vaig sortir.
Ona i ja smo... otišli u jednu prostoriju suda, ali samo sam se ja vratio.
El teu fill ha vingut per fi, a la glòria de la teva cort. El meu fill?
Tvoj sin se konaèno vratio na tvoj slavni dvor.
Per ordre urgent de la Cort del Sisè Circuit de Maryland.
Hitan nalog Šestog okružnog suda Merilenda.
Com a pagament per les Black Hills, la cort va atorgar només 106 milions de dòlars a la Nació Sioux.
Kao nadoknadu za Blek Hils, sud je dodelio samo 106 miliona dolara narodu Sijuksa.
Informeu Tywin Lannister que ha estat convocat a la cort per a respondre pels delictes dels seus banderers.
Обавести лорда Тивина Ланистера да је позван на двор да одговара за злочине свог вазала.
Heu estat citat davant la Cort per a respondre pels crims... ...del vostre abanderat Gregor Clegane... ...la Muntanya
Позван си на суд да одговораш за злочине свог вазала Грегора Клеганија, Планине.