Traducció de "em vaig cansar" a la llengua sueca:


  Diccionari Català-Suec

Cansar - traducció : Cansar - traducció : Cansar - traducció : Cansar - traducció : Vaig - traducció : Em vaig cansar - traducció : Cansar - traducció : Cansar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

I al final, em vaig cansar de parar l'altre galta, així que un dia, no ho vaig fer.
En dag blev jag trött på att vända andra kinden till, så jag lät bli.
Me'n puc cansar, de peix fresc,
Man kan tröttna på färsk fisk.
Les teves visites comencen a cansar.
Dina besök börjar bli uttröttande.
Però el meu mestre és va cansar de mi, i aquí em tens.
Men min läromästare tröttnade på mig, och därför är jag här.
M'he cansar d'ajudar per tota la casa.
Jag var trött på att hjälpa till inne.
Em vaig.
Nu går jag.
Em vaig preparar.
Jag stålsatte mig.
Em vaig oblidar.
Du gjorde?
Em vaig espantar.
Jag blev rädd
Em vaig adormir.
Jag somnade.
Em vaig tirar.
Jag har förstört allt.
Em vaig acostumar.
Jag är van.
Em vaig equivocar.
Det var fel.
Em vaig equivocar?
Gjorde jag misstag?
Em vaig equivocar.
Jag trodde att jag kunde hjälpa honom att kontrollera det.
Em vaig sobrepassar.
Jag gick för långt.
Em vaig aturar ... i vaig esperar.
Jag slutade och jag Väntade.
Em vaig disgustar molt.
Det var en sådan besvikelse.
Em vaig quedar D'acord.
Så jag bara, OK.
Em vaig sentir terriblement.
Jag kände mig fruktansvärt.
Em vaig sentir marejat.
Jag kände mig yr.
Em vaig quedar sorprès.
Jag blev förvånad.
Em vaig emocionar massa.
Jag blev bara överexalterad
Em vaig desfer d'elles.
Jag gjorde mig av med dem.
Em vaig tornar senador.
Gifte mig med den flickan han ville. Jag kandiderade för ämbetet.
Em vaig a dutxar.
Jag går och duschar.
Sí, em vaig aprofitar.
Så jag tjänade lite extra.
Sí. Em vaig morir.
Ja, det gjorde jag.
També em vaig morir.
Jag dog också.
Em vaig criar aquí.
Jag växte upp här.
Em vaig a casa.
Jag åker hem.
Tom, ja em vaig.
Jag går nu, Tom.
Em vaig confondre d'home.
Jag misstog mig!
Em vaig bloquejar l'accés.
Jag var utelåst.
Sí, em vaig equivocar.
Ja, jag hade fel.
Em vaig acollonir, nano.
Ja, jag vet. Jag fick panik.
Em vaig quedar enrere.
Jag tvekade.
Però em vaig quedar.
Men jag stannade.
I em vaig espantar.
Och jag var rädd.
Vaig on em necessiten.
Jag hoppar in där jag behövs.
Ja em vaig aixecar.
Men jag är redan uppe!
Vaig escoltar I'ascensor i em vaig girar.
Jag hörde hissen och vände mig om.
És curiós , em vaig dir,
Tänk vad lustigt, sa jag till mig själv,
Aviat em vaig vila Briony.
Jag fann snart Briony Lodge.
Em vaig quedar sorprès, senyor.
Jag var stapplade, sir.