Traducció de "errat" a la llengua sueca:


  Diccionari Català-Suec

Errat - traducció :
Paraules clau : Kast Också. Misstar Missade

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Aneu errat, rei Horik.
Ni misstar er, kung Hårik.
Va errat el meu pare?
Har min far fel?
Pare de la barba, aneu errat.
Det måste vara ett misstag.
És culpa meva massa vi, he errat el cop...
Mitt fel. För mycket vin, jag missade mitt kast.
És clar. pensava que ho havia entès, però anava errat.
Det har jag också. Jag trodde att han förstått, men jag hade tydligen fel.
Aquí es llisten els caràcters que heu errat durant la prova de tecleig. El percentatge mostra la relació entre el nombre d' errors i el nombre d' encerts d' una tecla concreta. Números grans indiquen que una tecla s' ha errat moltes vegades.
Här listas tecken som du har missat under skrivprovet. Procenttalet visar förhållandet mellan hur ofta en tangent missades mot hur ofta tangenten användes riktigt. Stora tal anger att tangenten missades många gånger.
Aquí es llisten els caràcters que heu errat durant la prova de tecleig. El percentatge mostra la relació entre el nombre d' errors d' una tecla i el nombre de vegades que s' ha premut en total. Números grans indiquen que una tecla s' ha errat moltes vegades.
Här listas tecken som du har missat under skrivprovet. Procenttalet visar förhållandet mellan hur ofta en tangent missades mot hur ofta tangenten totalt användes. Stora tal anger att tangenten missades många gånger.
Potser penseu que vaig errat però em sembla que vivim en una època en què ara i adés ens assalten aquestes crisis laborals aquests moments en què el que crèiem saber sobre les nostres vides i feines topa amb una realitat molt amenaçadora.
Ni kanske inte håller med. Men vi hamnar ständigt i karriärskriser.