Traducció de "a Sylt" a l'idioma tailandès:


Volies dir : a Salt ?

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Afegeix a A
เพ มในส วนถ ง
A sota, a sota, a sota.
ลง, ลง, ลง
A més a més, m'importa a mi.
ด วยเหต ฉะน พวกม นม ความสำค ญต อฉ น
A dins, a terra a la dreta.
อย ข างในบนพ นทางด านขวา
Estableix Respon a a
ต งการตอบกล บเป น
A poc a poc...
ช า ลง
A elles! A elles.
พวกเขา
A més a més...
บวกก บ...
A poc a poc.
ช าๆ
A poc a poc.
ช พจรเต นเบามาก
A muntar a cavall.
การข ม า kar qi'm a
tornen a a Jakku.
พวกเขากำล งม งหน ากล บไป แจค
A què? A què?
ในส งท ?
A poc a poc.
ค อยๆ นะ ค อยๆ
Afegeix a la seqüència a la fila a.
เพ มไพ ในช ดลำด บในแถว a
Anem a ..... Nomes....oh...... Anem a anar a..
เราแค ต อง...
A tu, a mi o a en Flynn.
ไปหาพ ไปหาฉ น ไปหาฟล นน
A
W
A
เป น
a
ทำงาน
a
ถ ง
A
A
A
ถ ง
A
ถ ง
A
ถ ง
a
รวม
a
หย ด
a
Stop
A..
A...
A.
เอ บ
Mou a a la base.
ย าย aไปย งกองเร ยง
Mou a a la reserva.
ย าย aไปย งกองสำรอง
A Trivandrum, beneita. A casa.
ตร ว นดร มน ะ อย ท บ าน
Reid... a poc a poc.
ใช แต ม นไม เหม อนก น
a Vällingby, a l'oest d'Estocolm.
ในเองบ ใกล ๆสต อกโฮม เค าม แผลท ใบหน า
Aprendre a conèixer a Déu.
ผมอยากให เขาได เร ยนท น
A ningú excepte a vós.
ไม ได บอกใครนอกจากเจ า
Tornaràs a ser a casa.
ท านจะได กล บบ านแล ว
A dirho a sa Altesa.
ไปบอกราช น
Troba a faltar a música.
ค ณค ดถ งเส ยงเพลง
Sí. A baix a l'esquerra.
ได ลงไปข างล างทางซ ายม อ
Vaig a trucar a emergències.
ฉ นกำล งโทร 911
Anem a portarte a casa.
ฉ นจะพาแกกล บบ าน
A l'armada. A les reserves.
กองท พบก กำล งสำรอง
Començaré a demanarlos a granel.
ฉ นจะส งม นมาเยอะ ๆ เลย