Traducció de "gestió d'informació personal" a l'idioma tailandès:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

barra d'informació
แถบข อม ล
Configuració de l' entorn de gestió d' informació personal de l' AkonadiName
Name
Gestió
การจ ดการ
la retenció d'informació.
แบบท ต งใจเก บงำข อม ลเอาไว
Quina classe d'informació?
เส ยใจด วยนะ แต เราเจอคนมากมายเหล อเก นในแต ละว น
Personal
ส วนต ว
Personal
ส วนต ว
Personal
A custom key
Ràdio personal
รายการว ทย ส วนต ว
Cron personal
ตารางงานส วนต ว
SSL personal
SSL ส วนต ว
Invitació personal
การเช อเช ญส วนต ว
Pàgina personal
หน าเว บหล ก
Pàgina personal
ท บ าน
Informació personal
รายละเอ ยดข อม ลส วนต ว
És personal.
ท อย ก บต ว
Quina mena d'informació estàs buscant?
ข อม ลประเภทไหน ท ค ณมองหาอย ล ะ
Gestió de suports
การจ ดการส อ
Gestió de drets
การจ ดการส ทธ
Gestió del color
การจ ดการระบบส
Gestió del color...
การจ ดการส ...
Gestió de fitxersName
การจ ดการแฟ มName
Gestió d' energiaComment
การจ ดการพล งงานComment
Gestió de fitxers
การจ ดการแฟ ม
Gestió de perfils
การจ ดการโพรไฟล
Gestió de perfils...
จ ดการโพรไฟล ...
Gestió de perfils
จ ดการโพรไฟล
Gestió d' energia
การจ ดการพล งงาน
Gestió del color
การจ ดการส
Gestió d' enllaç
จ ดการการเช อมโยง
Gestió dels virus
การจ ดการไวร ส
Gestió de plantilles
จ ดการแม แบบ
Gestió del KResourcesName
ต วจ ดการทร พยากร KName
Gestió de sessions
การจ ดการกล มงาน
Gestió del color
เคร องม อเปล ยนส