Traducció de "poc freqüentat" a l'idioma tailandès:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Poc a poc.
ช าเข า
Poc a poc.
ช าๆ
A poc a poc...
ช า ลง
A poc a poc.
ช าๆ
A poc a poc.
ช พจรเต นเบามาก
A poc a poc.
ค อยๆ นะ ค อยๆ
Anava molt poc a poc.
ม นแล นช าๆ
Reid... a poc a poc.
ใช แต ม นไม เหม อนก น
Claire, Claire, a poc a poc.
แคลร ,แคลร , ช าหน อย..
Així que parlaré poc a poc.
ด งน น ผมจะพ ดช าๆ
A poc a poc, amb passió.
ค อย ๆ เพ มอารมณ
Més a poc a poc, khaleesi.
ค อยๆไป คาลล ส
Poc profund
ผ วเผ น
Poc importa.
แต ไม สำค ญ
Poc apropiada?
cHFFFFFF ไม เหมาะไม ควรหร อ
Poc després?
ไม นานหร อ
No solen desaparèixer a poc a poc.
ม กไม เป นแบบค อยๆ มาค อยๆ ไป
Bé. A poc a poc, mira darrere.
เอาหล ะเร ยบร อย ค อยๆไปนะ ระว งหล งด วย
Para! Perdona. Va, a poc a poc.
ผมขอโทษ,โอเค , เอาละนะ
Ja ho faig. A poc a poc.
ข บรถช าๆนะ
Aleshores vés més a poc a poc.
มอร กานาต องการทาส ไม ใช หม ท จะเอาไปย างก น
I perquè aprenc a poc a poc.
และเพราะข าม นห วช า
Poc a poc ens hi anirem apropant.
ท ละเล กท ละน อย เด ยวก ร
A poc a poc. Prente el teu temps.
ใจเย นๆ ร กษาก ร ยาหน อย N
Alguns nois creixen més a poc a poc.
เด กบางคนก โตช า
Queda poc tòner
ผงหม กโทนเนอร เหล อน อย
Queda poc paper
กระดาษเหล อน อย
Un poc anglés.
ชาวอ งกฤษ
Poc convincent. Disculpeume.
ง เง า ขอโทษนะคร บ
És poc atractiva.
ม นช างน าเบ อหน าย
Per poc temps.
แค ช วคราว
Ella se'n va anar, poc a poc el pensament.
เธอเด นออกไปอย างช าๆค ด
Poc a poc, anem sembrant l'àrea amb treballadors verds
เรากำล งหว านเมล ดพ นธ ลงในพ นท แห งน ท ละเล กละน อยด วยงานส เข ยว
I poc a poc, a la fi del segle XX,
และอย างช าๆ ในปลายศตวรรตท 20
Només que ho fan més poc a poc que nosaltres.
พวกม นแค ห วอย างช าๆกว าท เราห วก น
Però és poc estable.
และน น าต วส นมาก
Abans n'esperava ben poc.
ผมเคยม ความคาดหว งน อยมากๆ
Molta reflexió, poc afecte.
ค ดเยอะไป แต ทำไม พอ
Per molt poc temps.
เท าน นจร งๆนะ
L'has vist fa poc?
เม อเร วๆน แม ได เจอเขาไหม?
Per poc me n'oblido.
cHFFFFFF ข าเก อบล มแน ะ
Només un poc marejat.
ก แค ม นๆ
I llavors és quan has de ficarla, però poc a poc.
จากน นค อยเข าไปข างใน อย างช าๆ
Va ser poc a poc i va mantenir la mirada a terra.
เธอไปอย างช า ๆ และเก บไว ในดวงตาของเธอบนพ นด น
Com la teva creadora t'ho ordeno. Mossegala. Poc a poc, la mataràs.
ในฐานะผ สร าง ฉ นขอส งให ก ดหล อน ช าๆ เธอกำล งจะฆ าหล อนนะ