Traducció de "Entre els documents" a llengua txeca:


  Diccionari Català-Txec

Entre - traducció : Documents - traducció : Entre els documents - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Canvi ràpid entre documents
Rychlé přepínání mezi dokumenty
Tots els documents
Všechny dokumenty
Modifica els documents
Upravit dokumenty
Tots els documents acceptats
Všechny podporované dokumenty
Mostra tots els documents
Zobrazit všechny dokumenty
Esborra els documents comprovats
Smazat zkontrolované dokumenty
Esborra tots els documents
Smazat všechny dokumenty
Actualitza tots els documents oberts.
Znovu načíst všechny otevřené dokumenty.
Tanca tots els documents oberts.
Zavřít ostatní otevřené dokumenty.
Tanca tots els documents oberts.
Zavřít všechny otevřené dokumenty.
Els seus documents de residència.
Papíry k trvalému pobytu.
per preparar els documents necessaris.
Na vypracování potřebných dokumentů.
Documents
Umístění
documents
dokumenty
Documents
Dokumenty
Documents
Dokumenty
Neteja els documents recentslogin name, hostname
Vyprázdnit nedávné dokumentylogin name, hostname
Els documents originals que havies demanat.
Tvoje originální doklady, které sis objednal.
Escriviu documents
Psaní dokumentů
Escanegeu documents
Naskenovat dokumenty
Documents recentsComment
Nedávné dokumentyComment
Documents nous
Nové dokumenty
Documents oberts
Otevřené dokumenty
Desa documents
Uložit dokumenty
Documents recents
Nedávné dokumenty
Filtra documents...
Filtrovat dokumenty...
Documents buitsName
Prázdné dokumentyName
Manera d' obrir els documents de vocabulari
Způsob otevírání slovníčků
Tots els documents escrits en el disc
Všechny dokumenty byly zapsány na disk
Com la gent fa públic els documents?
Jak ty dokumenty lidé zveřejňují?
Els documents de la campanya són allà.
Počítač a dokumenty pro kampaň jsou támhle.
Espai entre els conjunts
Mezera mezi skupinami
Està entre els ostatges.
Je s ostatními rukojmí.
S'amaga entre els núvols.
Je ukrytý v mracích.
Visualitzador de documents
Prohlížeč dokumentů
Editeu documents LaTeX
Úprava LaTeX dokumentů
Navegador de documents
Prohlížeč dokumentů
Editeu documents XML
Úprava XML dokumentů
Carpeta de documents
Adresář dokumentů
Commutador de documents
Přepínač dokumentů
Camí dels documents
Cesta k adresáři s dokumenty
Documents utilitzats recentment
Naposledy použité dokumenty
Documents de faxComment
Faxové dokumentyComment
Importa més documents
Importovat víc dokumentů
Nombre de documents
Počet dokumentů