Traducció de "dóna prioritat a la" a llengua txeca:


  Diccionari Català-Txec

Prioritat - traducció : Dona - traducció : Dona - traducció : Dóna - traducció : Prioritat - traducció : Dóna - traducció : Dóna prioritat a la - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Augmenta la prioritat
Zvýšit prioritu
Minva la prioritat
Snížit prioritu
Prioritat
Priorita priority for the envelope
Prioritat
Priorita
Prioritat
Priorita
Prioritat
Nice
Prioritat
Priorita
Prioritat
Priorita
Dóna forma a la capa
Tvarovat vrstvu
Canvia la prioritat de planificació per a
Změnit prioritu plánování pro
Prioritat baixa
Nízká priorita
Prioritat normal
Normální priorita
Prioritat alta
Vysoká priorita
Prioritat principal
První priorita
Darrera prioritat
Poslední priorita
Prioritat baixa
Nízká priorita
Màxima prioritat
Nejvyšší priorita
Prioritat mitjana
Střední priorita
Sense prioritat
Žádná priorita
Màxima prioritat
Nejvyšší priorita
Prioritat mitjana
Střední priorita
Prioritat baixa
Nízká priorita
Sense prioritat
Žádná priorita
La prioritat no era vàlida
Priorita byla neplatná
Aquesta és la nostra prioritat.
To je naše priorita.
Dóna la volta.
Otoč.
Dóna la volta.
Otoč to.
És una prioritat per a tu.
Ale je tvou prioritou.
Prioritat d' obertura
Priorita clonyexposure program
Prioritat de velocitat
Priorita časuexposure program
Prioritat del codificador
Priorita kodéru
Prioritat molt baixa
Velmi nízká priorita
Prioritat molt alta
Velmi vysoká priorita
Càrrega de prioritat
Plánované zatížení
Prioritat baixaProcess Niceness
Nízká prioritaProcess Niceness