Traducció de "càrrega del deute" a llengua ucraïnesa:


  Diccionari Català-Ucraïnès

Càrrega - traducció : Càrrega - traducció : Deute - traducció : Càrrega - traducció : Càrrega - traducció : Deute - traducció : Càrrega del deute - traducció : Deute - traducció : Càrrega - traducció : Càrrega del deute - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Càrrega del sistema
Завантаження системи
Controla la càrrega del sistemaName
Стежить за завантаженням системиName
Atura la càrrega del document
Зупинити завантаження документа
Càrrega
Завантаження
Visor de la càrrega del sistemaComment
Перегляд навантаження на системуComment
Visor de la càrrega del sistema
Перегляд навантаження на систему
càrrega prèvia
попереднє завантаження
Càrrega explosiva
Потужність вибухів
Càrrega XGenericName
Навантаження XGenericName
Càrrega total
Всього
Càrrega completada
Завантаження завершено
Càrrega elemental
Заряд електрона
Estic en deute amb vós.
Я у тебя в долгу.
El deute es cobrarà, amic meu.
Мы отплатим им сполна, мой друг.
Manteniula i considereu el deute pagat.
Сдержи его, и считай долг оплаченным.
Càrrega en curs...
Поступ завантаження...
Càrrega de prioritat
Завантаження nice
Percentatge de càrrega
Рівень заряду
Càrrega de treball
Робоче навантаження
Càrrega cancel lada
Завантаження перервано
Error de càrrega
Помилка завантаження
El deute al tancament de la tasca
Витрати, понесені на момент завершення завдання
Em sento molt en deute amb vostè.
Я безмірно вдячні вам.
Em sento molt en deute amb vostè.
Я безмірно вдячний Вам.
Em permetrà pagar un deute d'honor, senyor.
Це дозволить мені заплатити борг честі, сер.
Estic en deute amb vós, mestre Qyburn.
Я у вас в долгу, мейстер Квиберн.
Ha fallat la càrrega del contingut en la memòria
Спроба буферизації даних кліпу зазнала невдачі
Càrrega d' un model
Завантажити модель
Càrrega de la CPU
Завантаження ЦП
Càrrega de la bateria
Заряд батареї
Estat de la càrrega
Стан заряджання
variància de la càrrega
дисперсія заряду
la càrrega de treball i les 24 hores del dia
Потім на вулиці під моїм готель кімната ми будуємо сонячні навантаження і двадцять 4 00 в день
El deute a l' inici de la tasca
Витрати, заплановані на початку завдання
Perquè en el fons, pagar el meu deute amb diners il lícits provinent del joc...
Тому що, оплачуючи мої борги з нелегальних гральних грошей ...
Serveis de càrrega sota demanda
Служби, що завантажуються за запитом
Mostra informació de la càrrega
Показувати інформацію про заряд
Informació de càrrega de partida
Завантажити ігрову інформацію
Càrrega ràpida de paper senzill
Звичайний папір, швидке завантаження
Compte per al deute al tancament de la tasca
Запис для витрат, понесених на момент завершення завдання
Creació, càrrega i desat dels models
Створення, завантаження і збереження моделей
Segment de càrrega de l' arrencada
Сегмент завантаження
Incloïa un moll de càrrega exterior.
Там була зовнішня завантажувальна платформа.
Desa aquestes al moll de càrrega.
Положи это возле грузовой площадки.
Anem a buscar la següent càrrega.
Готовьте следующие.