Traducció de "com es mostra per" a llengua ucraïnesa:


  Diccionari Català-Ucraïnès

Mostra - traducció : Mostra - traducció : Mostra - traducció : Com es mostra per - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Mostra la lluna com es veu a
Показувати Місяць таким, як у
Així és com normalment es mostra una icona.
Це звичайний вигляд піктограми.
Mostra es mòduls
Показувати модулі
Mostra com text
Показувати як текст
Mostra com ocupat
Показати як зайнятий
Mostra com lliure
Показати як вільний
Com es van prendre? Per què?
Чому вони ії зробили?
Mostra l' hora com
Показувати час як
Mostra els festius com
Показувати свята як
Seleccioneu imprimir el vocabulari tal com es mostra a l' editor
Виберіть, щоб друкувати словник у тому вигляді, як показано у редакторі
Es mostra un missatge críticName
Показано критичне повідомленняName
El diàleg per a les excepcions es mostra a sota
Діалогове вікно винятків показано нижче
Mostra com guanyar aquest nivell.
Почати спосіб проходження цього рівня.
Com es diu?
Як тебе звати?
Com es diu?
Як її звати?
Com es fa?
Як ви це робите?
Com es diuen?
Як вас звати?
Com es diuen?
Как их зовут?
Com es deia?
Как её звали?
Com es deia?
Как его звали?
Com es diu?
Как его зовут?
Mostra els esdeveniments tal com es produeixen des dels tipus i fonts seleccionats
Показує події, що виникають у виділених об'єктах та джерелах
Normalment es mostra la següent informació
Зазвичай, показано такі інформаційні дані
Es mostra un missatge d' informacióName
Показане інформаційне повідомленняName
Es mostra un missatge d' avísName
Показане попередженняName
Mostra com apareixerà imprès el document.
Показує зовнішній вигляд надрукованого документа.
Mostra la columna com a números
Показувати колонки як номери
Mostra la puntuació com a percentatge
Показувати рахунок як відсотки
Mostra la puntuació com a percentatge
Показувати результат у відсотках
Mostra els colors com a percentatges
Показати кольори як відсотки
Mostra la columna com a números
Показувати колонки як номери
Mostra la documentació per
Показати документацію з
Per a fer un diagrama de barres per a ítems individuals, poseu els números en una columna, com es mostra més a baix.
Щоб створити стовпчикову діаграму для окремих елементів, введіть числа у один стовпчик, як це показано нижче.
Com es va amagar?
Як ви сховалися?
Com es diu, paracaigudista?
Ім'я, рядовий?