Traducció de "crea obligacions legals" a llengua ucraïnesa:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Mostra els moviments legals
Показати можливі ходи
I els imposa algunes obligacions.
І у той же час певні обов'язки, яких оператори мають дотримуватись.
Les teves obligacions ara són aquí.
Твій обов'язок охороняти ці стіни.
No hi ha documents legals o certificats?
Немає правових документів та сертифікатів?
La vull posar al corrent d'algunes obligacions
Хочу вам рассказать о некоторых обязательствах, которые были
Cap. No hi ha documents legals o certificats?
Ні. Немає правових документів або сертифікатів?
Vaig fer unes quantes feines legals per a ell.
Оказывал небольшие юридические услуги.
Crea
Створення
Crea
Створити
Crea...
Створити...
Crea
Створити
Crea...
Створити...
Crea
Створено
Crea
Можливість
No volen cap distinció jurídica entre intercanvis legals i il legals.
Вони не хочуть, щоб існували законні розмежування між легальним та нелегальним розповсюдженням.
Sento que he estat descuidat quant a les meves obligacions.
Похоже, я позабыл о своём долге.
Repositori Crea...
Сховище Створити...
Cliqueu Crea.
Натисніть кнопку Створити.
Crea subcategoria...
Створити підкатегорію...
Crea directori
Створити каталог
Crea punts
Робити закладки
Crea classe
Створити клас
crea implementació
створити реалізацію
Crea fitxer
Створити файл
Crea nou
Створити нове
Crea directori
Створити каталог
Crea nova
Створити
Crea dins
Створити в
Crea matriu
Створити матрицю
Crea matriuComment
Створити матрицюComment
Crea nou
Створити новий
Crea ítems...
Створити елементи...
Crea partícules..
Створити частки...
Crea nivell
Створити рівень
Crea nou
Створити
Selecció crea
Вибране створити
Crea grup...
Створити групу...
Crea carpeta...
Нова тека...
Crea filtre
Створити фільтр
Crea carpeta
Створити теку
Crea projecte
Створити проект
Crea objecte
Створити об' єкт
Crea formes
Створити форми
Crea un lligam, crea un lligam de respecte.
Створюється зв'язок, який залежить від поваги.
Edita Crea nou
Правка Створити