Traducció de "directrius de la CEE" a llengua ucraïnesa:


Volies dir : directrius de la CE ?

  Diccionari Català-Ucraïnès

Directrius - traducció : Directrius - traducció : Directrius de la CEE - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Els radiòlegs estaven indignats amb aquestes directrius.
Радіологи обурилися правилами.
El Senat va trigar 17 dies a prohibir l'ús de les directrius per determinar la cobertura de l'assegurança.
Не минуло і 17 днів, як Сенат заборонив користуватись цими правилами при визначенні розміру страхового забезпечення.
Assumirem que voleu crear una lliçó nova. No obstant hi ha unes directrius que potser voldreu considerar
Припустімо, що ви бажаєте створити нову лекцію. Ось декілька порад, на які вам слід зважати
I vaig a intentar fer ho dintre del marge de 18 minuts als que ens han dit ens hem de circumscriure tot seguint les directrius de TED això és, en efecte, una situació que crea una experiència propera a la mort, però que sigui proper a la mort és bo per la creativitat.
І я це зроблю за 18 хвилин цього часу нас просили дотримуватися, як і вказівок ТЕД, це щось, що породжує відчуття, схоже на перебування на грані смерті, але близькість до смерті сприяє творчості.
De la nit de la baioneta.
Якась ніч з багнетом ...
La mida de la imatge de la vista prèvia.
Розмір зображення попереднього перегляду.
La pestanya de la vista de propietats
Вкладка Властивості об єктів
Detalls de la disposició de la vista
Параметри розкладки перегляду
Mida de la vora de la imatgeName
Розмір рамки зображенняName
Color de la vora de la imatgeName
Колір рамки зображенняName
Amplada de la línia de la vora
Товщина лінії рамки
Color de la línia de la vora
Колір лінії рамки
Arranjaments de la mida de la pàgina
Параметри розмірів сторінки0 to disable
Mida de la miniatura de la imatge
Розмір зображення мініатюри
Data de la cotització de la unitat
Дата курсу одиниці
Import de la cotització de la unitat
Значення курсу одиниці
Botiga de la casa de la moneda
Клеймо монетного двору
Color de la lletra de la selecció
Позначений поточний передній план
Llei de la conservació de la massa
Закон збереження маси
Elimina de la planificació de la sessió
Вилучити зі плану сеансу
Azimut de la sortida de la Lluna
Азимут сходу Місяця
Azimut de la posta de la Lluna
Азимут заходу Місяця
Hora de la sortida de la Lluna
Час сходу Місяця
Hora de la posta de la Lluna
Час заходу Місяця
Amplada de la columna de la dreta
Ширина правого стовпчика
Escala de la velocitat de la simulació
Масштаб швидкості моделювання
Final de la conversió de la caixa
Завершити перетворення регістру
Mida de la imatge de la connexió
Зображення сторони з' єднання
Tipus de la mida de la imatge
Тип розміру зображення
Era de la mida de la meva.
Він був розміром з мою.
comandant de la Guàrdia de la Ciutat...
Командувач Міських Вартов ...
De la mort de la meva germana.
Смерть моей сестры.
Estableix l' ús de la visualització de la vora de la icona.
Вмикає або вимикає показ смужки піктограм.
Ha fallat la creació de la carpeta de la base de dades
Створення теки бази даних зазнало невдачі
Disposició de la finestra de la Llista de Contactes
Компонування вікна списку контактів
Variància de la força de tensió de la mollaObjectClass
Дисперсія сили розтягування пружиниObjectClass
la definició de la força de l' activitat de la Política de mida horitzontal,
визначення рівня застосування Правил горизонтальних розмірів,
la definició de la força de l' activitat de la Política de mida vertical,
визначення рівня застосування Правил вертикальних розмірів,
A prop de la Illa de la Desolació, de la Patagònia, 1 de novembre de 1836.
Біля острова Розруха, від Патагонії, 1 листопада 1836 року.
la capacitat de perdonar, la capacitat de valorar, la força i la voluntat de connectar.
це наша допитливість наша здатність прощати чи наша здатність цінувати наша звитяжність і наше прагнення єднатись.
Becky és la de l'esquerra. La Carol és la de la dreta.
Бекі зліва, Керол справа.
Recepció de la informació en la exploració de la xarxa
Отримання відомостей скануванням мережі
Esborraré la seva família de la capa de la terra.
Сотру их семью с лица земли.
Sóc na Daenerys, Filla de la Tempesta, de la Casa Targaryen. de la senga de la Vella Valyria.
Я Дейенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, во мне кровь древней Валирии.
Així que té una velocitat que és la meitat de la de la llum. La meitat de la velocitat de la llum, allunyant se de mi.
Тож воно має швидкість половини швидкості світла.